Wat is het project infrastructuur?

Uit een onderzoeksrapport van 2014 is gebleken dat het merendeel van de ondervraagde jeugdhuizen verschillende onderhouds-, vernieuwings-, verbeteringswerken nodig acht. Uitstel van deze infrastructurele werken kunnen een bedreiging vormen voor de werking en bijgevolg het voortbestaan van bepaalde activiteiten of zelfs het jeugdhuis.

Er zijn verschillende redenen waarom deze werkzaamheden onaangeroerd blijven, zo kunnen er te weinig financiƫle middelen zijn, bezit het jeugdhuis te weinig technische kennis of hebben medewerkers er eenvoudigweg geen tijd voor.

Om een oplossing te bieden is Formaat een interessante samenwerking (2014-2018) aangegaan met verschillende organisaties, zoals Jongerenatelier vzw (ruime regio rond Kortrijk), Compaan vzw (ruime regio rond Gent), WELA vzw (ruime regio rond Antwerpen) en Profo vzw (ruime omgeving rond Lommel). Die partners bieden onder andere job coaching, technische opleiding en werkplekleren aan jongeren en jongvolwassenen aan. Kortom, jonge schrijnwerkers, metaalbewerkers, schilders, bouwvakkers en onderhoudsmedewerkers helpen jeugdhuizen met hun klus-, en verbeteringswerken in en rond het clublokaal.
De aanvrager van de werken betaalt enkel de gebruikte materialen en nog geen 12 euro per begonnen werkuur van de werkgroep incl. begeleider.