Waarom ondernemingszin in jeugdhuizen?

Het is belangrijk om te weten dat de keuze voor ondernemerschap als thema binnen de bovenlokale projecten genomen werd door de vorige minister van Jeugd en niet door de minister van Economie. De bedoeling van deze projecten is dan ook niet in de eerste plaats om economische meerwaarde te creëren. Maatschappelijke meerwaarde is de hoofddoelstelling : jongeren de kans geven om ideeën te realiseren, stap voor stap te groeien in hun ondernemerschap zonder dat de focus op ‘winst’ ligt. Winst is een middel, geen doel op zich. Deze insteek geeft ook de kans aan de jeugdhuizen zelf om te experimenteren met hoe ze in hun lokale context met dat ondernemerschap aan de slag kunnen. Met andere woorden: niet alleen de jongeren in het project maar ook het jeugdhuis zelf wordt ondernemender .