Waarom artistieke expressie in jeugdhuizen?

De Minister van Jeugd en de beleidsmakers rond hem vinden dat elke jongere moet kunnen genieten van kunst en cultuur. Ze stimuleren projecten waarbij jongeren culturele ervaringen kunnen opdoen. Zo bouwen ze vaardigheden, kennis en attitudes op om met kunst en cultuur om te gaan en worden ze uitgedaagd om als sterkere persoon in het leven te staan. Uit onderzoek blijkt dat actieve, receptieve en reflectieve kunstbeleving positieve effecten hebben op jongeren. Zo bouwen ze hun brein om tot hun eigen creatieve gereedschapskist met volgende tools:

> sociale vaardigheden

> Teamgericht

> Mogelijkheid tot het aanvaarden van onzekerheden

> Flexibel werken

> Observatie

> Doorzettingsvermogen

> Open staan voor meerdere oplossingen

> Visionaire denkwijze

Een jeugdhuis is een veelzijdig, laagdrempelig huis in een lokale context waar veel jongeren samenkomen en diverse activiteiten plaatsvinden. Het maakt het een logische uitvalsbasis om met jongeren rond kunst te werken. En, by the way, uit het jeugdhuisonderzoek van 2014 blijkt dat alle jeugdhuizen met artistieke projecten doorgaans een hoger bereik en hogere bezoekersaantallen hebben.

Meer info?

Mail naar roxanne.cox@formaat.be.