Vrijwilligers zoeken: hoe begin je eraan?

Leden zijn de basis

Vrijwilligers werven, begint bij het werven van leden en regelmatige bezoekers . Zij vormen de vijver waarin je kan vissen naar gemotiveerde vrijwilligers, kernleden en bestuurders. Het zijn meestal de jongeren die wekelijks komen, vragen stellen over de werking of zelf met ideeën voor activiteiten komen die je makkelijk kan aanspreken op hun enthousiasme voor het jeugdhuis. Vraag ze af en toe om eens bij te springen als het druk is, om hun mening over een affiche te geven of om wat te helpen bij het opruimen. Zo weet je snel wie gemotiveerd is om mee te werken in het jeugdhuis en wie niet. Wees vooral geduldig bij het vragen van engagement, zodat (potentieel) nieuwe vrijwilligers niet afgeschrikt worden.

Weet wat je wil

Medewerkers werven, daar moet je goed over nadenken. Het is vooral belangrijk om te weten naar wat voor vrijwilligers je op zoek bent en welke taken en functies je voor hen hebt in het jeugdhuis. Een vrijwilliger die de boekhouding kan doen, heeft een ander profiel dan een vrijwilliger die de bar wil doen. Zoek dus niet zomaar willekeurig naar vrijwilligers, maar zoek de juiste man/vrouw voor de juiste job. Jongeren voelen zich immers sneller aangesproken als duidelijk is wat van hen verwacht wordt. Je kan bijvoorbeeld aan de hand van korte vacatures een oproep doen naar nieuwe vrijwilligers.

Weet wat je vrijwilligers willen

Je kunt uiteraard niet verwachten dat je vrijwilligers alles doen, zonder iets terug te krijgen. Denk daarom na over wat jij nieuwe vrijwilligers te bieden hebt. Aspecten als leerkansen, een sterk groepsgevoel en verantwoordelijkheid krijgen blijken uit het jeugdhuisonderzoek de meest aantrekkelijke factoren te zijn om vrijwilliger te worden in een jeugdhuis. Laat nieuwe vrijwilligers weten wat het jeugdhuis te bieden heeft . Een jaarlijks weekend met de vrijwilligers, samen op uitstap gaan of een gratis sweater van het jeugdhuis. Deze zaken kunnen jongeren overtuigen sneller de stap naar vrijwilliger te maken.

Hou volgende zaken in je achterhoofd:

 • Wees flexibel.
 • Maak de vrijwilligerstaken zinvol.
 • Bouw geen te hoge drempels in en zorg voor een fijn onthaal.
 • Laat jongeren de ruimte om te experimenteren.
 • Zorg voor beloningen en schouderklopjes.
 • Zorg voor een gevarieerd takenaanbod.
 • Organiseer je op een manier die efficiënt en niet formeel is, en waar en geen regels bestaan maar afspraken.
 • Hou het vooral plezant!

Stem functies en competenties op elkaar af

 • Iedereen heeft andere verwachtingen en competenties en haalt zijn motivatie uit andere dingen. Stem die verwachtingen en competenties af op de engagementen die je biedt. De vrijwilliger is daarbij het uitgangspunt. De wensen, behoeften, verwachtingen en competenties van de vrijwilliger zijn bepalend voor de vrijwillige inzet.
 • Een klassieke ‘fout’ die jeugdhuizen maken is dat er vooral wordt geconcentreerd op het openhouden van het jeugdhuis en alles wat daarbij komt kijken. Vrijwilliger zijn in een jeugdhuis wordt vaak gekoppeld aan onuitgesproken verwachtingen waardoor het matchen van vraag en aanbod tussen organisatie en vrijwilliger vaak niet lukt.
 • Een andere valkuil is dat het bestuur zeer groot is. Iedereen die vrijwilliger is in het jeugdhuis, komt onmiddellijk in een bestuursfunctie terecht. Dit houdt in dat elke jongere meteen ook een zeer grote verantwoordelijkheid krijgt. Het bestuur houdt zich ook vaak bezig met zaken waarvoor zijzelf het meest gemotiveerd zijn, met name het jeugdhuis zelf open houden en activiteiten organiseren. Bestuurders kiezen dus voor taken die ook door andere vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden. Ze besteden beter wat meer tijd aan de noodzakelijke taken die het besturen zelf met zich meebrengt.
 • Hou als jeugdhuis rekening met jongeren die slechts tijdelijk willen meedraaien in de jeugdhuiswerking. Zorg dat de structuur daarop aangepast is.
 • Denk eraan dat er erg grote verschillen kunnen bestaan tussen vrijwilligers op vlak van motivatie, capaciteiten, beschikbare tijd …

Hoe jongeren buiten het jeugdhuis vinden?

Het kan zijn dat er in het jeugdhuis weinig of geen potentieel nieuwe vrijwilligers te vinden zijn. Dan moet je in de eerste plaats op zoek gaan naar nieuwe leden. Enkele tips daarbij:

 • Maak een lijst met de plekken in de buurt waar jongeren te vinden zijn. Kom uit je kot en ga er naartoe!
 • Organiseer eens iets anders. Als jongeren niet naar het jeugdhuis komen komt dat misschien omdat de activiteiten hen niet aanspreken. Probeer eens iets helemaal anders uit en communiceer dat nieuwe aanbod zo breed mogelijk.
 • Maak het jeugdhuis aantrekkelijk voor een bepaalde doelgroep. Zit je vlakbij een middelbare school? Probeer dan eens om het jeugdhuis op vrijdag direct na schooltijd te openen en bied de scholieren die komen een gratis drankje aan. Laat zestienjarigen hun verjaardagsfeest gratis organiseren in het jeugdhuis, met ondersteuning van de vrijwilligers. Of organiseer eens een voetbaltornooi voor de sportclubs in de gemeente.
 • Nieuwe jongeren in het jeugdhuis? Schrik ze niet af door hen meteen aan te spreken. Laat ze even alles rustig ontdekken. Als ze iets komen bestellen kan je gerust eens vragen waar ze vandaan komen en of het hun eerste keer in het jeugdhuis is. Beetje bij beetje kan je ze beter leren kennen en wie weet worden ze in de toekomst wel vrijwilliger!