Vrijwilligers verzekeren

Tijdens het vrijwilligerswerk kan een vrijwilliger schade aanrichten of zelf een ongeval krijgen. Vrijwilligers moeten er dus kunnen op rekenen dat het jeugdhuis hen voldoende verzekert tegen de risico’s die ze lopen bij het uitvoeren van hun engagement.

De belangrijkste verzekeringen

  • De jeugdhuizen die via Formaat bij IC zijn verzekerd hebben allemaal een polis BA (burgerlijke aansprakelijkheid) waarbij ook de medische kosten zijn verzekerd bij een eventueel ongeval.
  • De meeste jeugdhuizen nemen ook een uitbreiding voor overlijden en blijvende of tijdelijke ongeschiktheid (om het loonverlies te compenseren).
  • Maak ook goede afspraken met de vrijwilligers over het materiaal dat ze zelf meebrengen. In vele gevallen zal dit mee verzekerd zijn als ‘toevertrouwd’ voorwerp. Maar als dat voorwerp stuk gaat door het te gebruiken, dan is er meestal geen dekking voorzien.
  • In grote jeugdhuizen met veel contracten kan het ook nuttig zijn om de bestuurders met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering te beschermen voor de mogelijke bestuurdersfouten die ze kunnen maken. Door het verkeerd verrichten van bestuurlijke taken kunnen er immers grote financiële gevolgen ontstaan.
  • Vlaanderen zorgt voor een gratis vrijwilligersverzekering. Vanaf 1 april 2019 krijgt deze verzekering een update. (Een nieuw reglement met nieuwe erkenningscriteria, een verbeterde polis, een nieuw digitaal loket om alles wat betreft de verzekering te regelen op www.gratisvrijwilligersverzekering.be). Meer informatie vind je ook in deze brochure.