Vrijwilligers motiveren

De motivatie van vrijwilligers bepaalt of ze hun engagement verder zetten of ermee stoppen. Het is dus essentieel dat je blijft peilen naar de motivatie van je medewerkers en acties onderneemt om hen te motiveren.

Vrijwilligers motiveren doe je vooral door de omstandigheden te creëren waarin ze zichzelf motiveren.

 1. Geef verantwoordelijkheid, geen geld

  Het effect van een financiële beloning is meestal van korte duur. Moedig je vrijwilligers beter aan om verantwoordelijkheid te nemen en laat merken dat je het waardeert als iemand initiatief neemt.
 2. Geef inspraak

  Geef vrijwilligers, van tapper tot deejay de kans om zelf te bepalen wat ze doen en hoe. Ze zullen zich veel gemotiveerder voelen dan wanneer alles voor hen wordt bepaald.
 3. Sta open voor ideeën

  Leg ideeën van vrijwilligers niet zomaar naast je neer. Ook al is de idee niet haalbaar, moedig hen toch aan om ideeën te blijven geven. Zeg wat je goed vindt en vraag meer uitleg als dat nodig is.
 4. Informeer

  Gebrek aan informatie werkt heel demotiverend. Informeer dus en liefst vooraf. Zo neem je onzekerheden weg. Informeer via een nieuwsbrief, e-mail, sms, Facebook of een persoonlijk gesprek.
 5. Concrete doelstellingen

  Geef juiste en concrete informatie over de doelstellingen van het jeugdhuis, zo is de kans op misverstanden kleiner. Vage doelstellingen zorgen vaak voor foute interpretaties.
 6. Complimenteer

  Reageer niet alleen op wat vrijwilligers doen als er iets fout loopt. Heb vooral aandacht voor wat goed gaat. Geef specifieke complimenten als je iemand iets goeds ziet doen.
 7. Geef het voorbeeld

  Geef zelf steeds het goede voorbeeld door je aan de afspraken te houden en de regels consequent uit te voeren. Dit versterkt de motivatie van de medewerkers.
 8. Vergader efficiënt

  Zijn er genoeg agendapunten om een vergadering rond samen te roepen? Is het nodig dat iedereen de hele tijd aanwezig is? Je vrijwilligers hebben het druk. Nutteloze vergaderingen zijn heel demotiverend.

Waardeer en krijg meer

Jongeren komen naar het jeugdhuis omdat ze nood hebben aan ontmoeting, aan een plaats om met leeftijdsgenoten samen te zijn.

Vraag je van hen een extra engagement, dan is het belangrijk om

 • een open en toegankelijke sfeer te creëren;
 • regelmatig een schouderklopje te geven;
 • leuke vrijwilligersactiviteiten te organiseren(een barbecue, een uitstap, een weekend …);
 • hen te betrekken bij het beleid van het jeugdhuis;
 • alle beslissingen ook snel naar hen te communiceren, zodat ze voelen dat ze deel uitmaken van de organisatie.

Een goede babbel

Iedere vrijwilliger heeft andere redenen om vrijwilligerswerk te doen. En dat kan ook veranderen in de tijd. Het jeugdhuis zal dus permanent maatwerk moeten leveren. Zolang je blijft inspelen op de persoonlijke motieven van vrijwilligers, hou je hen gemotiveerd. Dat kan door op regelmatige tijdstippen een gesprek te voeren, zodat ontevredenheid snel gedetecteerd kan worden. Zo ontdek je misschien ook dat sommige vrijwilligers een nieuwe uitdaging zoeken. Verandering van taken is dan aangewezen.

In jeugdhuizen zijn er continue veranderingen gaande. Het is dan ook goed om jaarlijks met elke vrijwilliger een gesprek te hebben over het werk en over de tevredenheid en om te polsen naar bepaalde knelpunten. Zo worden eventuele problemen tijdig gesignaleerd en aangepakt, waardoor vrijwilligers langer blijven.

Tijdens zo’n gesprek staat steeds de vrijwilliger centraal. Bedoeling is het functioneren van de medewerker in het jeugdhuis te verbeteren. Wat is er nodig in het jeugdhuis zodat de vrijwilliger nog meer voldoening haalt uit de geleverde inspanningen? Welke knelpunten zijn er en welke verbetervoorstellen heeft de vrijwilliger eventueel zelf? Waar kan de samenwerking vlotter? Is er behoefte aan meer vorming en opleiding?

Belangrijk is dat elk gesprek omgezet wordt in concrete afspraken en verbeteringen. Niets doen na dit gesprek zal zeker niet bevorderend zijn voor de motivatie van de vrijwilliger.