Vrijwilligers met een uitkering

Werkloosheidsuitkering

Werklozen met een uitkering (volledig, tijdelijk of deeltijds met inkomensgarantie) die vrijwilligerswerk willen doen, moeten dit officieel vooraf aangeven bij de RVA. Dit moet zelfs als de vrijwilliger geen vrijwilligersvergoeding ontvangt. Als jeugdhuis kan je meehelpen om dit in orde te maken. Voor vrijwilligerswerk in een jeugdhuis moet de uitkeringsgerechtigde werkloze een individuele aangifte indienen bij de eigen uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB, ACV of HVW) met het formulier C45B. Het aangifteformulier moet zowel door de vrijwilligers als het jeugdhuis ondertekend worden en toekomen bij de uitbetalingsinstelling vóór de start van het vrijwilligerswerk.

De RVA heeft 12 dagen tijd om het vrijwilligerswerk te weigeren , maar alleen om volgende redenen:

   • Het is geen vrijwilligerswerk zoals de wet het omschrijft;
   • Het is een activiteit die normaal niet door een vrijwilliger wordt verricht;
   • De beschikbaarheid van de werkloze voor de arbeidsmarkt vermindert.

Als je binnen de twee weken niets verneemt, mag het uitoefenen van het vrijwilligerswerk als 'aanvaard' worden beschouwd. Als de RVA een weigering stuurt, moet de vrijwilliger:

   • Het vrijwilligerswerk stoppen, anders kunnen de uitkeringen teruggevorderd worden (tegen een weigering is nog beroep mogelijk)
   • Deze activiteit aangeven op zijn of haar controlekaart door het vakje van die dag(en) zwart te maken, vóór de start van het vrijwilligerswerk.

Sommige regionale werkloosheidsdirecteurs geven niet makkelijk toestemming om bijvoorbeeld te tappen. Ze beschouwen dit immers als een commerciële activiteit. Omschrijf daarom de vrijwilligerstaken in het jeugdhuis steeds erg ruim.

Ziekte-uitkering

Indien iemand een uitkering ontvangt van zijn ziekenfonds, mag die vrijwilligerswerk doen op voorwaarde dat er een goedkeuring is van een adviserend geneesheer, die verbonden is aan zijn ziekenfonds. De adviserend geneesheer gaat na of het vrijwilligerswerk verenigbaar is met de gezondheidstoestand.

Je kijkt best even na bij je ziekenfonds hoe je dit moet aanvragen of doe het via dit formulier.