Vorming

Werknemers de kans geven en stimuleren om vorming te volgen is een manier om beroepskrachten zuurstof, nieuwe kennis en inzichten, inspiratie te geven. Het is overigens via een cao verplicht om jaarlijks een aantal uur vorming aan te bieden aan de werknemers in jouw organisatie. Onderzoek in functioneringsgesprekken waar de vormingsnoden zich bevinden. Zoek daarna samen een interessant aanbod.

Formaat heeft een vormingsaanbod met verschillende thema’s voor zowel beginnende als gevorderde beroepskrachten.