Vier functies

De functies van een jeugdhuis kunnen samengevat worden in het letterwoord OASE.

De functies van een jeugdhuis kunnen samengevat worden in het letterwoord OASE. OASE staat voor: Ontmoeten, Activeren, Samen en Educatie.

Samen vormen deze vier functies de kern van wat een jeugdhuis kan betekenen in de samenleving. Elk jeugdhuis geeft een eigen invulling aan deze functies en kiest zelf voor het meer of minder uitbouwen ervan. Toch komen ze ongetwijfeld in elk jeugdhuis voor.

Ontmoeten

Ontmoeten is elkaar tegenkomen, mensen leren kennen en met elkaar praten. Maar ontmoeten is ook ont-moeten: niets moet, alles moet kunnen.

De ontmoetingsfunctie is de basis voor alle andere functies die een jeugdhuis heeft. Het is vanuit ontmoeting, vanuit openheid, dat jonge mensen uitgenodigd worden tot het opnemen van een engagement.

Activeren

Een jeugdhuis schudt jonge mensen wakker en stimuleert hen om dingen te doen. Hun actieve inzet is het doel van de werking en zorgt ervoor dat het jeugdhuis voortdurend blijft evolueren. In een jeugdhuis word je aangespoord om kritisch te zijn, actie te ondernemen en in de wereld te staan.

Samen

Een groep die een jeugdhuis draaiende houdt, is meer dan een groep individuen. Je bent samen, je werkt samen, je leeft samen.

  • Samenzijn: Iedereen hoort erbij en wordt in de groep opgenomen.
  • Samenwerken is een synoniem voor samen verantwoordelijkheid opnemen.
  • Samenleven: Jongeren die actief zijn in eenzelfde jeugdhuis maken samen een cultuur.

Educatie

In een jeugdhuis leren jonge mensen van elkaar. Door een cursus of al doende. In jeugdhuizen leer je over democratie, verantwoordelijkheid dragen voor anderen … Je leert er dingen die je ook buiten het jeugdhuis kan gebruiken.