Verzekeringen

Als vzw ben je verplicht een aantal verzekeringspolissen af te sluiten. Doe je dat niet, dan ben je als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de eventuele gevolgen.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt schade die het gevolg is van een fout waarvoor jouw organisatie aansprakelijk kan worden gesteld. Bijvoorbeeld: de lamp in de inkomhal is stuk en werd niet tijdig vervangen, hierdoor struikelt een bezoeker en raakt deze gewond. De verzekering beschermt dus de aansprakelijkheid van kernleden en medewerkers als uitbater of als organisator.

Alle vzw’s zijn verplicht hun vrijwilligers te verzekeren met een polis burgerlijke aansprakelijkheid. Dat staat beschreven in de 'wet betreffende het vrijwilligerswerk'.

Lees meer

Objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing

Jeugdhuizen moeten verplicht een verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing afsluiten. Deze verzekering dekt alle kosten (lichamelijke en stoffelijke schade) die bezoekers oplopen bij brand of ontploffing, zelfs als jouw organisatie niet in fout was.

Deze verzekering is verplicht voor gebouwen vanaf 50 m².

Let op: deze verzekering is geen brandverzekering. Een brandverzekering dekt enkel schade aan roerende en onroerende goederen. In tegenstelling tot een gewone brandverzekering moet je voor de objectieve aansprakelijkheid geen fout bewijzen.

Lees meer

Brand

De brandverzekering vergoedt schade aan gebouwen of inboedel, dus aan onroerende of roerende goederen. Dit is geen verplichte verzekering, maar sommige eigenaars van gebouwen eisen deze verzekering contractueel wel van hun huurders of gebruikers.

In huurcontracten wordt al eens gesproken over ‘afstand van verhaal’. Als er afstand van verhaal voorzien is in jouw huurcontract of gebruikersovereenkomst, moet je als huurder zelf geen brandverzekering voor het gebouw afsluiten. Het is dan de eigenaar van het gebouw die dat doet.

Het is wel aan te raden om als huurder een eigen brandverzekering voor jouw inboedel af te sluiten.

Verenigingen die hun lokalen verhuren aan derden, kunnen zelf een brandverzekering afsluiten waarin afstand van verhaal is toegestaan. Dit wil zeggen dat jouw brandverzekering (voor het gebouw) dan ook geldt voor de huurders.

Lees meer

Arbeidsongevallen

Alle organisaties die personeel in dienst hebben, moeten voor hun werknemers een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Dit geldt ook voor tijdelijke werknemers en jobstudenten.

De verzekering zorgt voor een schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid, hospitalisatie of overlijden na een ongeval tijdens de werkuren of op weg van en naar het werk.

Lees meer

Andere

Naast deze verplichte verzekeringen heeft elk jeugdhuis nood aan goede verzekeringspolissen die de werking en de medewerkers indekken tegen ongelukken en ongevallen. Formaat onderhandelde voor zijn leden voordelige verzekeringspakketten. Meer info.