Verlaten weiland wordt een buurttuin (Formaat Magazine maart 2020)

Jeugdhuizen bestaan in alle vormen, voor alle soorten jongeren en op alle soorten plekken. Onderschat dat laatste niet: de infrastructuur bepaalt vaak mee waar een jeugdhuis toe in staat is en hoe het wordt ingevuld. Het ene jeugdhuis focust op de instuif of fuifzaal, het andere op een sportruimte of artistieke werkplek en de derde is dan weer trots op zijn buitenkoer. Jeugdhuis Dido (Erpe-Mere) toverde het weiland tegenover het jeugdhuis om tot buurttuin.

“Aan de overkant van de steenweg waar het jeugdhuis gevestigd is, pachten we al jaren een terrein met de KSA”, vertelt Janne van jeugdhuis Dido in Erpe-Mere, een buurtgemeente van Aalst. “Vroeger werd dat terrein als voetbalveld gebruikt. De voetbalploeg van het jeugdhuis kwam daar wekelijks trainen, maar toen die ermee ophield, werd het sportveld een verlaten weiland.”

Het Oost-Vlaamse jeugdhuis heeft het terrein opnieuw ingericht als een tuin voor de buurt onder de naam TUIN9420. “We hadden al langer het gevoel dat er meer uit het terrein te halen viel. Uit resultaten van een gemeentelijke enquête kwam naar boven dat jongeren en kinderen behoefte hadden aan meer ruimte. Hoewel Erpe-Mere een landelijke gemeente is, hebben veel mensen geen tuin. Met TUIN9420 willen we mensen de kans geven om elkaar echt en ongedwongen te leren kennen. Verschillende organisaties in de gemeente bleken die droom te delen. Samen kunnen we die nu realiseren.”

Om geld op te halen voor het project verkocht het jeugdhuis zakjes bijenvriendelijk bloemenzaad gaan verkopen. Een crowdfunding spekte de kas met 5000 euro. Dat bedrag werd door Streekmotor23, een Oost-Vlaams streekfonds dat lokale initiatieven ondersteunt, verdubbeld.

In de nieuwe tuin bouwden de buurtbewoners al een insectenhotel, organiseerden ze een geocache en kwam er een plucknick. “We zaaiden het braakliggende terrein vol bloemen en nodigden mensen daarna uit om te komen picknicken en bloemen te komen plukken.” Momenteel werkt het jeugdhuis samen met de lokale burgervereniging LAB9420 en Imkerij De Kleine Steen volop aan een natuurspeelzone en een boomgaardpark waar iedereen die jong – of jong van geest – is, kan genieten van groen en gezelligheid.


data/upload/assets/20200325_HOT_TOPIC_BUITENRUIMTE_Dido_680x.jpg

Door de bewoners op de hoogte te houden via Facebook en hen om hun mening te vragen, zorgde jeugdhuis Dido ervoor dat de tuin vandaag breed gedragen is door de buurt. “De mensen in de wijk leren ons, elkaar en TUIN9420 beter kennen. Daarvoor moet je als jeugdhuis soms wat uit je comfortzone treden. Maar door activiteiten voor kinderen te organiseren kom je in contact met ouders uit de buurt die zich af en toe willen vrijmaken om een handje te komen helpen.”

En af en toe gaan de dingen vanzelf. “We hebben soms ook gewoon geluk gehad hoor. Enkele skaters kwamen hier op een dag het jeugdhuis binnengewandeld met de vraag of ze het skatepark mochten herbouwen.” Zo plannen de geëngageerde, jonge skaters van Four:Three crew nu de bouw van een DIY-skatepark bovenop het verouderde asfalt van het volleybalterrein.

“Dat we de buurt vanaf het begin hebben betrokken, werpt nu zijn vruchten af. We hebben een beter contact met de gemeente dan vroeger. Mensen leren het jeugdhuis kennen en als er bezorgdheden of problemen zijn, zullen ze sneller binnenstappen om samen tot een oplossing te komen in plaats van de politie te bellen of met een slecht gevoel te blijven zitten.”

“Hoewel Erpe-Mere een landelijke gemeente is, hebben veel mensen geen tuin. Met TUIN9420 willen we mensen de kans geven om elkaar echt en ongedwongen te leren kennen.” – Janne, jeugdhuis Dido

“Dat we de buurt hebben betrokken, werpt zijn vruchten af. Als er bezorgdheden of problemen zijn, zullen mensen sneller binnenstappen om samen tot een oplossing te komen.” – Janne, jeugdhuis Dido