Verbindend jeugdhuiswerk

Jeugdhuiswerk maakt verbinding tussen verschillen

We gaan voor verbindend jeugdhuiswerk, omdat ontmoeting veel verder moet gaan dan enkel ontmoeting tussen mensen die op elkaar lijken omdat ze dezelfde achtergrond, dezelfde kleur, dezelfde overtuiging en dezelfde leeftijd hebben. Jeugdhuizen kunnen veel meer zijn dan enkel die plek. Jeugdhuizen hebben de kracht in zich om verbinding te maken tussen verschillende groepen jongeren en organisaties.

Ook daarvoor moet het jeugdhuiswerk permanent in dialoog zijn. Met alle jongeren die zich in en rond het jeugdhuis bevinden, de buurt, ouders, maar ook met een ondersteunende overheid, met partners uit het middenveld, culturele spelers en het onderwijs. Dat vraagt opnieuw een blik naar buiten, met zorg voor wie het jeugdhuis vandaag al bereikt.

Samen met partners kunnen jeugdhuizen zoeken naar manieren om verschillende groepen mensen en organisaties samen te brengen, om zo warme buurten en gemeenschappen te creëren. Daar heeft deze samenleving tenslotte meer dan ooit nood aan.