Vacature

Een vacature

Een vacature bevat minstens de volgende onderdelen: titel, omschrijving van de organisatie, functiebeschrijving (taken, verantwoordelijkheid), profiel (houding, kennis, vaardigheden), praktisch aanbod (soort contract, loon), selectieprocedure en contactgegevens. Gewoonlijk organiseert de personeelsverantwoordelijke de verspreiding en is hij/zij het aanspreekpunt.

 Zorg dat jouw vacature gezien wordt door de juiste profielen. Besteed daarom voldoende aandacht aan de verspreiding via de juiste kanalen. Je eigen netwerk (de stad of gemeente, partners, leden...), maar even goed koepelorganisaties die vacatures bundelen (Formaat, jeugdwerkjobs, cultuurjobs, 11.11.11...). Vacatures staan bij boorkeur minstens een maand open. 

Idealiter gebeurt de samenstelling van de vacature vanuit het functieprofiel dat je zoekt.

Functieprofielen

Functieprofielen zijn een belangrijke ruggensteun voor de werkgroep personeel bij de zoektocht naar personeel. Een functieprofiel beschrijft het profiel (vaardigheden, persoonskenmerken, kennis), de taken en de positie verbonden aan de functie van het personeelslid. Dit is de basis voor de vacature, om kandidaten te beoordelen tijdens de aanwervingsprocedure en in de verdere begeleiding van het personeelslid (functionerings- en evaluatiegesprekken). De meest voorkomende functieprofielen zijn: coördinator, educatief medewerker (algemeen, projectmedewerker artistieke expressie of projectmedewerker ondernemerschap), logistiek of administratief medewerker. Functieprofielen kunnen met het jeugdhuis mee evolueren. We raden aan om deze bijvoorbeeld om de twee jaar te bekijken en indien nodig bij te sturen.