Uitbrekend jeugdhuiswerk

Jeugdhuiswerk heeft een pedagogische rol in de publieke ruimte

We gaan voor uitbrekend jeugdhuiswerk, omdat we jeugdhuiswerk willen stimuleren om uit zichzelf te breken en een rol op te nemen in de publieke ruimte.

Jongeren dreigen hun legitimiteit in die publieke ruimte te verliezen. Eigenlijk zoeken ze vooral naar hun plek in die publieke ruimte, en naar hoe ze er in interactie kunnen gaan met anderen. Ze maken er onmiskenbaar deel van uit, maar krijgen soms een plek toebedeeld ver buiten de publieke arena, waar ze niet beschouwd worden als overlast.

Jeugdhuiswerk heeft de kracht om met jongeren aan de slag te gaan in en met die publieke ruimte. Dat kan op verschillende manieren.

Jeugdhuiswerk is een conversation starter en kan via kleine interventies het gesprek op gang brengen met de buurt. Zo laten jongeren zien dat ze op een positieve en kritische manier een bijdrage leveren, en zo krijgen zowel de jongeren als de buren een gezicht.

Jeugdhuiswerk kan jongeren de legitimiteit teruggeven om die publieke ruimte te gebruiken: de jeugdhuisidentiteit als vlag en de jeugdhuistrui als fier symbool dat jongeren er mogen zijn.

Jeugdhuiswerk kan aan de slag met jongeren die in de buurt, op straat of op pleinen aanwezig zijn. Het jeugdhuis kan ook ‘buitenshuis’ dingen doen: outreachend, vindplaatsgericht of nog op andere, nieuwe manieren.

Tot slot kan jeugdhuiswerk samen met jongeren maar ook anderen op zoek naar manieren om zorgzaam te zijn voor die publieke ruimte. Zo wordt iedereen zich bewust van zijn eigen impact daarop. Toch moeten we ons ook bewust zijn van het karakter van die publieke ruimte. Dat karakter is grillig. Publieke ruimte in een kleine centrumstad betekent iets anders dan publieke ruimte in de achterbuurt van een grootstad. Publieke ruimte in een woonbuurt is niet hetzelfde als de publieke ruimte in het centrum van Brussel.

De pedagogie van de publieke ruimte zal dus ook telkens een andere invulling moeten krijgen, zich moeten verhouden tot waar het jeugdhuiswerk zich bevindt. Dat zal ook zijn invloed hebben op welk soort jeugdhuiswerk, welk soort jeugdwerker er precies nodig is.