Uit dienst

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. De belangrijkste sommen we hieronder op. Onderaan vind je de verplichte documenten die bij einde van de arbeidsovereenkomst dienen opgemaakt te worden.

Uitdiensttreding

Onderling akkoord

Een akkoord tussen werkgever en werknemer om de overeenkomst te beëindigen. Er zijn geen vormvereisten. We raden echter aan dit steeds schriftelijk te doen voor beide partijen

Opzeggingstermijn

Zowel de werkgever als de werknemer kan de opzegging van de overeenkomst starten. Dit dient schriftelijk te gebeuren. De vormvereisten en termijnen van de opzeg dienen in het arbeidsreglement gespecifieerd te staan. Neem steeds contact op met Sociare en/of je sociaal secretariaat.

Verbreking

Dit is de eenzijdige beëindiging door ofwel de werknemer of de werkgever. Er zijn geen vormvereisten maar we raden aan om dit steeds schriftelijk te doen. De verbrekende partij moet een vergoeding betalen.

Verplichte documenten uit dienst

De werkgever moet bij het einde van de arbeidsovereenkomst drie document in orde brengen voor de werknemer:

  • C4 werkloosheid (voor een eventuele uitkering)
  • Tewerkstellingsattest
  • Vakantieattest (voor afrekening en opbouw vakantierechten)