Tools, ondersteuning & contact

  • Vormingsaanbod voor beroepskrachten: Formaat organiseert regelmatig specifieke vormingen voor beroepskrachten die verantwoordelijkheid dragen voor een bovenlokaal project. Af en toe met een focus op ondernemerszin, andere keren met een focus op artistieke expressie of sociale cohesie en soms gezellig met iedereen samen. Hier kom je te weten welke interessante vormingen voor bovenlokale projecten gepland staan.

Ondersteuning bij de aanvraag

Vanaf 2019 verandert het systeem om in te dienen. Er wordt via KIOSK ingediend. Jeugdhuizen worden verwacht een beleidsplan door te sturen van vier jaar, waarvan de eerste twee concreet moeten uitgewerkt zijn. Met Formaat hebben we hier een specifiek vormingsaanbod voor opgestart.

Via een leidraad helpen we je stap voor stap bij het invullen van het aanvraagformulier. Het resultaat? Een beter inzicht in wat de overheid precies verwacht van de antwoorden die je moet geven in het aanvraagformulier. Bovendien vind je heel wat begrotingstips voor een strakke begroting.

Via een sjabloon voor intentieverklaringen die je kan aanpassen naar jouw project en toekomstig partnerschap. Het resultaat? Sterker onderbouwde partnerschappen en dus een sterker dossier.

Via het nalezen van aanvraagdossiers en het geven van feedback op de inhoud, de planning en de begroting uit het dossier. Het resultaat? Een dossier met een sterk inhoudelijk verhaal en planning. Zonder foutjes in de begroting. Stuur jouw aanvraag in de weken voor de deadline zo volledig mogelijk naar Sean.

Ondersteuning bij de afrekening

Voor projectjaren 2018 en 2019 (respectievelijk in maart 2019 en maart 2020) rekenen we een laatste keer af in het oude systeem van éénjarige dossiers. Je kan je afrekeningsdossier laten nalezen door Sean of Roxanne. Stuur dit tijdig op, liefst voor 17 maart.

Via een leidraad bij het afrekeningsdossier dat door de overheid wordt verspreid. We geven je tips en tricks over hoe je het afrekeningsformulier het beste aanpakt en waar je zeker goed op moet letten. Zodra de Afdeling Jeugd een nieuw afrekeningsdossier verspreidt (enkele maanden voor de deadline), vind je hier de laatste update. Hou zowel de website van de Afdeling Jeugd als deze website in de gaten.

Via een leidraad bij de personeelsfiche. Bij de afrekening verwacht de overheid een personeelsfiche met informatie over de tewerkstelling in functie van het bovenlokaal project. Zodra de Afdeling Jeugd een recentere versie van het document verspreidt, vind je hier ook de laatste update. Hou zowel de website van de Afdeling Jeugd als deze website in de gaten.

Doorlopende ondersteuning: tools en Q&A's

Via een tool die je helpt bij het begroten, uitvoeren en afrekenen van de werkingsmiddelen. Het is een handig overzicht dat je steeds de laatste stand van zaken geeft. Het resultaat? Je hebt een beter zicht op hoe het financieel voor staat en je loopt minder risico om het project af te sluiten met te veel, of te weinig, op de balans. Je hebt een account op Google Drive nodig om deze tool te gebruiken.

Om je loonkost exact te berekenen raadt Formaat aan om een simulatie te laten maken door jouw sociaal secretariaat. Om je loonkost bij benadering te berekenen stellen we deze tool ter beschikking. Vul de blauwe velden in.

Via een Q&A over de VIA-middelen. Wat zijn deze middelen precies en hoe hou je er rekening mee in de planning en afrekening van jouw bovenlokaal project? Het gebeurt vaak dat jeugdhuizen tot een paar duizend euro mislopen omdat ze niet helemaal weten hoe de vork in de steel zit. Het resultaat? Je kan het beschikbaar budget aan personeelskosten optimaal besteden aan straffe beroepskrachten.

Een tool die je helpt bij het berekenen hoeveel VIA-middelen je verwacht of hebt ontvangen in functie van het bovenlokaal project. Zowel bij het aanvraag- als het afrekeningsformulier dien je dit aan te geven.

Doorlopende ondersteuning: netwerken en vormingsaanbod

Vormingsaanbod voor beroepskrachten: Formaat organiseert regelmatig specifieke vormingen voor beroepskrachten die verantwoordelijkheid dragen voor een bovenlokaal project. Af en toe met een focus op ondernemerszin, andere keren met een focus op artistieke expressie of sociale cohesie en soms gezellig met iedereen samen. Hier kom je te weten welke interessante vormingen voor bovenlokale projecten gepland staan.

Vormingsaanbod voor jongeren: Formaat organiseert regelmatig ook vormingen voor jongeren uit bovenlokale projecten. In 2017 werd op vraag van enkele jeugdhuizen een vorming door waarin jongeren leerden hoe ze zelf artistieke workshops konden begeleiden. Ook met een focus op ondernemerszin worden regelmatig vormingen voor jongeren opgezet. Dit in samenwerking met Haven. Hier vind je een overzicht van de komende vormingen.

Netwerken: Op Facebook bestaat een gesloten groep waar enkel projectmedewerkers toegang tot hebben. Het is een platform waarop contactgegevens van elkaar en van interessante workshopbegeleiders worden uitgewisseld, subsidietips passeren, informatie over toonmomenten en andere inspiratie wordt gedeeld… Ben je projectmedewerker en wens je toegang tot deze groep? Geef ons een seintje of vraag meteen toegang via facebook.

Ondersteuning bij aanwervingsprocedures

Een bovenlokaal project staat of valt met de projectmedewerker. Deze eindverantwoordelijke voor het project heeft een specifieke set kennis en competenties en het is de kunst om uit alle sollicitanten in een aanwervingsprocedure de kandidaat te kiezen met het beste profiel én een match met de werking van het jeugdhuis. Formaat ondersteunt jeugdhuizen die een projectmedewerker willen aanwerven op verschillende manieren:

  • Feedback op de aanpak van de aanwervingsprocedure;
  • ondersteuning bij het opmaken van de vacature;
  • ondersteuning bij het voorbereiden van de gesprekken en schriftelijke proef;
  • ter plaatse advies als lid van de sollicitatiecommissie;
  • coachingsgesprekken met projectmedewerkers in hun eerste dagen (en daarna).

Meer informatie over ondersteuning bij werkgeverschap.

Komt er binnenkort een aanwerving aan of heb je andere vragen rond het werkgeverschap in de bovenlokale projecten, geef gerust een seintje aan een Formaatmedewerker.

Contacteer Formaat

Met specifieke vragen over bovenlokale projecten artistieke expressie kun je terecht bij Roxanne Cox via roxanne.cox@formaat.be

Met specifieke vragen over bovenlokale projecten ondernemerszin kun je terecht bij Sean Hendrickx via sean.hendrickx@formaat.be

Met algemene vragen over de bovenlokale projecten kun je terecht bij beiden of op info@formaat.be