Tips & tricks

In een jeugdhuis leren jongeren van andere jongeren in een ongedwongen sfeer. In zo’n context worden jongeren gestimuleerd om grenzen in vraag te stellen, problemen naar elkaar te formuleren en samen te zoeken naar oplossingen. Dit geldt ook voor het drinken van alcohol. Bij dit experimenteren wordt al eens een grens overschreden. Het blijft wel de verantwoordelijkheid van de bestuurders om hier een veilig kader voor te creëren. Jongeren in een jeugdhuis spreken elkaar aan wanneer de grens is overschreden. Er is m.a.w. sociale controle en een grote mate van zorg voor elkaar.

Enkele tips om een veilige omgeving te creëren voor je bezoekers:

 • Als je openingsuren hebt vlak na schooltijd dan schenk je best nooit alcohol. Zo is er alvast geen kans dat min-16-jarigen aan alcohol geraken.
 • Schenk nooit sterkedrank, dit kan slechts uitzonderlijk op evenementen waar er wel een sluitende controle is op leeftijd.
 • Bouw de jeugdhuisactiviteiten niet uit rond alcoholconsumptie (bijvoorbeeld bierpong, bierkoningverkiezing, …)
 • Stel alcohol niet centraal in de communicatie over je jeugdhuis of je activiteiten (bv. de ‘zuip je te pletter fuif’), dat begint al met je naam waarin er geen verwijzing is naar ‘café’.
 • Maak geen reclame voor alcoholproducten in het jeugdhuis. Zuipkaarten, happy hour, bier van de maand,… moedigen aan om veel alcohol te consumeren. Ook lichtreclames met biermerken horen dus niet aan de jeugdhuisgevel.
 • Maak je frisdrank goedkoper dan alcohol en bied steeds gratis water aan van de kraan.
 • Kies voor een consistent prijsbeleid. Bijvoorbeeld de prijs van de aankoop minstens X 2, of je blijft 30 cent onder de gemiddelde horecaprijs in jouw dorp. En waarom de prijs van alcohol na middernacht niet verhogen tot het horecaniveau, zo vermijd je dat jongeren nog laat komen doorzakken in het jeugdhuis. Met veel overlast als gevolg.
 • Geen alcohol “op de poef” (moedigt het overmatig drinken alleen maar aan).
 • Ook je openingsuren zijn belangrijk. Lange openingstijden (bv. vrijdag van 16 uur tot 02 uur) verhoogt de kans op langere drinkperiodes. Beter is dan 16u-17u30 en 21u00-01u00. Is er een sluitingsuur waar iedereen zich ook aan houdt?
 • Durf er over praten met jouw bezoekers, wijs ook meerderjarige bezoekers op hun (drink)gedrag. Weiger alcohol aan bezoekers die duidelijk dronken zijn of die dronken het jeugdhuis binnen komen.
 • Geef zelf het goede voorbeeld:

- Medewerkers, ook al zijn ze vrij die avond, laten zich naar huis voeren als ze zelf teveel gedronken hebben.

- Nooit zatte medewerkers achter de toog, ook niet tijdens de late uurtjes.

 • Hang bij evenementen duidelijk het telefoonnummer van een taximaatschappij omhoog of leg fuifbussen in.
 • Voorzie iets voor de BOB’s: een gratis (niet-alcoholisch) drankje, een gadget, gratis toilettoegang,… Je geeft niet-drinkers een steuntje in de rug en zorgt er zo mee voor dat iedereen op een veilige manier thuisgeraakt.
 • Voorzie een voldoende groot aanbod van niet-alcoholische dranken.
 • Alcoholarm bier overwegen bij grote feesten die vorige jaren wel eens ontspoorden.

Stippel een zo ruim mogelijk beleid uit, ook naar medewerkers en derden die jouw lokaal gebruiken

 • Sweet sixtien, 18-jarigen feestjes,…: leuk om nieuw volk in het jeugdhuis te krijgen. Toch vraagt dit erg goede afspraken op voorhand met de initiatiefnemers (hoe omgaan met niet leden, wat is het sluitingsuur,…). Op deze avonden word je immers geconfronteerd met een publiek dat je vaak niet kent.
 • Beperk de alcoholconsumpties van de medewerkers op het moment dat zij verantwoordelijk zijn. Elke openingsavond moeten enkele verantwoordelijken absoluut nuchter blijven.
 • Ook als het jeugdhuis op verplaatsing is, zijn er op voorhand goede afspraken nodig.
 • Doe actief mee aan ‘Tournée Minérale’. Experimenten met ‘Mocktailbars’ (smaakvolle niet-alcoholische cocktails) in de commerciële sector leerden dat in die periode de omzet enorm steeg. Hiervoor worden twee redenen aangehaald. Je bereikt een ruimer publiek want de sociale druk om alcohol te drinken valt plots weg. Tweede reden is dat de niet-alcoholische cocktails veel goedkoper zijn dan de alcoholische. In plaats van twee glazen, bestel je er nu drie, en dat voor hetzelfde budget.
 • Vul je werking best breder in dan enkel ontmoeting rond de toog.
 • Pols bij de lokale overheid om meer subsidies te krijgen zodat je niet langer afhankelijk bent van inkomsten uit drankverkoop.

Wil je een écht Attent jeugdhuis zijn, bijvoorbeeld door een heus alcohol- en drugplan op te stellen? Word dan eenAttent jeugdhuis!