Taks op de vzw

Als de waarde van je bezittingen hoger is dan 25.000 euro, dan moet je een aangifte doen voor de taks op vzw.

Wat is de taks op vzw?

De jaarlijkse taks op de vzw’s, ook wel patrimoniumtaks genoemd, is een taks tot vergoeding van de successierechten die in het geval van een rechtspersoon niet kunnen worden geheven.

Wanneer moet je de taks betalen?

Als de waarde van je bezittingen hoger is dan 25.000 euro.

Hoeveel moet je betalen?

De taks bedraagt 0.17% op het aangegeven bedrag.

Meer over de taks op vzw.