Studiedag jeugdhuiswerk en lokaal beleid

In 2018 onderzocht Formaat de relatie tussen jeugdhuiswerk en lokaal beleid. Op donderdag 29 november gaven we meer uitleg bij de onderzoeksresultaten tijdens een studievoormiddag voor (toekomstige) schepenen van Jeugd, jeugdambtenaren en jeugdwerkers.

Download de presentaties

In de inleiding ging Formaat dieper in op algemene resultaten van het onderzoek en gaven daarbij handvatten voor het uitwerken van een coherent en modern jeugd(huis)werkbeleid. Download de keynote hier.

Daarna waren er vijf keuzesessies waarvan je hieronder de slides vindt:

Wat zijn goede voorwaarden om jeugdhuizen en andere vormen van open jeugdwerk te ondersteunen? Formaat tekent een vernieuwd kader uit op basis van input uit het onderzoek en vernieuwingstrajecten met lokale overheden.

Wat verwachten jongeren uit jeugdhuizen en jongereninitiatieven van hun infrastructuur? Wat met beheer, onderhoud en financiering? Formaat pleit voor een hedendaags infrastructuurbeleid. We kaderen onze visie, laten een aantal jeugdhuizen aan het woord en geven een rondleiding in ROJM.

Formaat pleit voor een stevige professionalisering van de jeugdhuissector, niet enkel in jeugdhuizen zelf maar vooral bij lokale besturen. Jeugdambtenaren hebben een belangrijke rol te spelen wat betreft de ondersteuning van jeugdhuizen. In deze sessie bekijken we wat die rol kan zijn.

Wat is de impact van 5 jaar bovenlokale projecten? Een terugblik en een vooruitblik naar de nieuwe reglementering rond bovenlokale projecten.

We zien allerlei nieuwe organisaties opduiken die rond verschillende thema’s werken maar vertrekken vanuit een superdiverse context. We bekijken op welke manier het lokaal beleid aan de slag kan met deze nieuwe, vaak kleine (zelf)organisaties, die hier niet altijd voldoende aansluiting vinden.

Download hier de brochure van de studiedag en bekijk alle foto's van de studiedag hier.