Sterke promotie

Wat wil je promoten?

Voor je gaat ontwerpen, moet je goed weten wat je wil vertellen, aan wie en hoe.

Aan wie is je promotie gericht?

Publieksgroepen

Er zijn verschillende groepen van mensen die een rol spelen bij het (voort)bestaan van je werking. Die verschillende groepen noemen we publieksgroepen . Medewerkers, leden, bezoekers, de bank, het gemeentebestuur, de jeugddienst, buurtbewoners, de brouwer, de politie … zijn allemaal publieksgroepen.

Wie van hen wil je bereiken?

Afhankelijk van wat je wil communiceren, kies je naar wie je communiceert. Een buurtbbq communiceer je naar je leden, maar ook naar je buren, het gemeentebestuur ... Een themafuif communiceer je naar je leden. Je buren kan je verwittigen dat er een fuif zal zijn, zodat ze weten dat er die avond extra lawaai kan zijn.

Welke promotiemiddelen zet je in?

Afhankelijk van je doelgroep en boodschap kies je voor een bepaald medium . Wil je een actie of campagne starten, dan is de keuze van je communicatiemiddelen heel belangrijk. Welk communicatiemiddel het best geschikt is voor een bepaalde actie hangt af van je doelpubliek , je budget , de timing

Een creatieve mediamix

Wees creatief in het kiezen van je communicatiemiddelen, probeer zoveel mogelijk dingen uit en kijk wat werkt. Denk eraan, je hoeft niet één middel te kiezen. Voor één activiteit kan je verschillende communicatiemiddelen mixen.

Voorbeelden

  • ludieke acties op de jaarmarkt
  • een evenement op Facebook
  • muziek draaien op de speelplaats van de school
  • jeugdhuistijdschrift
  • artikel in het gemeenteblad
  • website
  • nieuwsbrieven
  • stickers met de link naar je website
  • flyers en affiches
  • een babbeltje met de jeugdverenigingen uit je buurt