Statuten opzoeken in het staatsblad

Je statuten moeten gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Omdat ze gepubliceerd zijn, kan eender wie ze opzoeken.

Opgelet: vaak wordt de publicatie van de statuten verward met de publicatie van een gewijzigde bestuurssamenstelling. Deze twee zaken zijn echter iets totaal anders. Een publicatie van de statuten doe je bij de oprichting van de vzw of telkens wanneer je de statuten wijzigt. Dit gebeurt eerder zelden. De gewijzigde bestuurssamenstelling moet je publiceren telkens er een bestuurder bijkomt of weggaat. Dit doe je dus vaker. Het onderscheid is vooral belangrijk wanneer je met de bevoegde overheid communiceert. Om kosten te besparen, kan je beide publicaties wel combineren.

Statuten van voor 1998
Deze kan je niet online raadplegen. Je moet de papieren versie opvragen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Statuten van na 1998
Surf naar http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm

Je kan je vzw opzoeken op basis van naam of ondernemingsnummer

Klik op opzoeking om de zoekopdracht te starten. Het aantal gevonden records verschijnt naast ‘opzoeking’. Klikken op ‘lijst’ leidt je vervolgens naar de gevonden resultaten. Tot slot klik je ‘beeld’ aan om de publicatie te zien.

Via dezelfde tool vind je trouwens ook de gepubliceerde bestuurssamenstellingen.