Sabam

SABAM is de Belgische vereniging voor componisten, auteurs, uitvoerders, tekst- en liedjesschrijvers. SABAM is enkel de inningsmaatschappij. SABAM int auteursrechten en speelt die door naar de auteurs en componisten van de muziek.

Het jeugdhuistarief

Jeugdhuizen die aangesloten zijn bij Formaat, kunnen bij SABAM gebruik maken van het jeugdhuistarief: Tarief 127. Dit is een voordelig tarief dat SABAM in overleg met Formaat opstelde en dat afgestemd is op de diversiteit in de jeugdhuissector.

Het jeugdhuistarief bestaat uit een gunstig basistarief, aangevuld met voordelige activiteitentarieven.

Kijk hier voor de volledige omschrijving van het jeugdhuistarief. (Opgelet, de prijzen zijn exclusief btw. Er komt dus nog 6% bij.)

Optie A en optie B

Binnen het jeugdhuistarief kan je kiezen tussen:

  • optie A 'met evenementen' voor jeugdhuizen die regelmatig activiteiten organiseren. Je betaalt dan meer voor het vast jaarbedrag, maar minder voor de activiteiten;
  • optie B 'zonder evenementen' voor jeugdhuizen die weinig activiteiten organiseren. Je betaalt dan minder voor het vast jaarbedrag, maar meer voor de extra activiteiten.

Activiteiten aangeven

Jeugdhuizen die gebruik maken van het jeugdhuistarief moeten enkel een aangifte doen voor die activiteiten die buiten hun jaarforfait vallen. Het gaat dus om activiteiten waarvoor je extra moet betalen. Om welke activiteiten het gaat hangt af van de optie binnen het jeugdhuistarief.

Optie A (met evenementen)

Optie B (zonder evenementen)

Wat moet je aangeven?
Wat moet je aangeven?
Activiteiten in lokalen of plaatsen die niet gedekt zijn door het jeugdhuistarief + muziek activiteiten met een gemiddelde inkomprijs van meer dan 2,5 euro + concerten waarbij er beschermde muziek wordt gespeeld (*) Alle muziekactiviteiten (zoals concerten, fuiven, stand-upcomedy, film, dj-avonden, karaoke ...)
Wat moet je NIET aangeven?
Wat moet je NIET aangeven?
Gratis activiteiten + activiteiten met een gemiddelde inkomprijs kleiner of gelijk aan 2,5 euro Gratis activiteiten waar muziek geen andere plaats inneemt dan op een gewone ontmoetingsavonden (zoals thema-avond, Spaande avond, kleinkunstavond, dartsavond, kickernamiddag, medewerkersavond, top 100, gezelschapsspelenavond, carnaval, tentoonstelling, kerstfeest ...)

(*) Opgelet, wanneer er een live-concert plaats vindt waarbij er beschermde muziek wordt gespeeld dan moet er toch een aangifte gebeuren, ook al is er een nultarief van toepassing. Er zijn immers rechthebbenden. Je moet dus niets betalen, maar de auteurs krijgen wel een vergoeding van SABAM voor de uitvoering van hun muziek.

Download de leidraad die Formaat opstelde.

Extra activiteiten aangeven, doe je best via de e-licensingmodule van SABAM.

Sabam contacteren

  • contactpersoon: Nico Balthau, teamleader / uitvoeringsrechten
  • mailen: nico.balthau@sabam.be
  • bellen: +32 (0)2 286 15 66