Rechten & plichten van de huurder

Huur je een gebouw - van een particulier of van de gemeente - dan hebben zowel huurder als verhuurder een aantal rechten en plichten. Het is belangrijk dat die vermeld staan in de overeenkomst. Als ze er niet instaan betekent dit niet dat je er geen recht op hebt, maar let er toch op dat je het erin zet.

  • Rechten van de huurder: Onderverhuren of een huurovereenkomst overdragen. De huurder mag verbeteringen en veranderingen aanbrengen
  • Plichten van de huurder: Behoorlijk onderhoud van het gebouw. Betalen van de huurprijs. Bestemming respecteren. Het gebouw in dezelfde staat teruggeven.

Bij de huurdersbond kan je terecht voor alle info over je rechten en plichten als huurder.

Bij huren zijn overeenkomsten zeer belangrijk. Tussen huurder en verhuurder alsook tussen koper en verkoper. Er zijn heel wat soorten overeenkomsten . Eigendomspapieren, convenanten, gebruiksovereenkomsten, vruchtgebruikovereenkomsten. Vergeet niet deze telkens schriftelijk op te maken.