Radio Ongelikten Beir geeft jongeren een stem

Warre Maertens (25) geeft jongeren een stem via zijn eigen platform. Met een caravan – ingericht met radiostudio – trekt hij rond in Beernem om jongeren te informeren over politiek, en om naar hun meningen te luisteren. Met Radio Ongelikten Beir laat hij de innerlijke ‘ongelikte beer’ los bij jongeren.

Warre: “In de aanloop naar de gemeenteraads- verkiezingen van vorig jaar, gingen we met de Beernemse jeugddienst op zoek naar de mening van de jeugd. Dat wilden we niet met een droge enquête doen. Met een potje van de jeugdraad en projectsubsidies van de gemeen- te konden we onze eigen caravan aanschaffen. Geïnspireerd door Radio Gaga gingen we op pad met een mobiele radiostudio.

data/upload/assets/Ongelikten_Beir_680x1.jpg

Zo trokken we rond naar scholen, speelpleinen, jeugdbewegingen, jeugdhuizen en pleintjes. Kortom, overal waar jongeren zijn. In ruil voor hun mening konden jongeren een plaat aanvra- gen. Daarnaast brachten we hen op een leuke manier in contact met politiek. Iedereen kon onze radio-uitzendingen online volgen.”

'IK WIL WERELDVREDE'

“Naast rondtoeren met de caravan, gaven we ook vormingen op scholen in de buurt. Daar leg- den we uit hoe de politiek werkt, wat het bete- kent voor jongeren en waarom het belangrijk is. Op een gegeven moment vroegen we aan jonge leerlingen om een tekening te maken over wat ze graag anders zouden zien in de wereld. Op één van de tekeningen stond een mannetje met een geweer. Daar was een dikke streep doorge- trokken met de tekst: ‘Ik wil wereldvrede’. Dat was een ontroerend moment.

We hebben een heel erg leuke tijd gehad in de caravan. Allemaal jonge gasten van de jeugd- raad die andere jongeren interviewen, dat levert veel gezever en heel grappige momenten op. Soms organiseerden we zelfs een heuse dan- ce battle of ‘dab’ battle – dat was in de tijd dat ‘dabben’ nog in was natuurlijk!”

ONGELIKTE KEUZES

“Toen het project na de gemeenteraadsverkie- zingen afliep wilde de jeugdraad de caravan weg. Op dat moment hebben we met de huidige leden van Radio Ongelikten Beir de beslissing gemaakt om op eigen houtje, met een eigen vzw, het project verder te zetten. Dat was een belangrijke keuze, en ook een cruciaal moment om onze doelstellingen te herbekijken: “Blijven we enkel op de jeugd mikken? Doen we meer dan enkel de radiocaravan? Blijven we vormin- gen geven?” Een heel spannende maar leerrijke periode. We hebben nog geen moment spijt ge- had van onze beslissing.”

data/upload/assets/Ongelikten_Beir_680x3.jpg

DRIE DREMPELS

“Ik zie drie grote drempels om politiek dichter bij jongeren te brengen. Ten eerste gaat politie- ke besluitvorming heel traag. Dat heeft uiter- aard voordelen: het geeft ruimte voor inspraak en eventuele klachten. Maar jongeren willen actie. Dat botst. Daarnaast is de communicatie in de politieke wereld droog en saai. Er worden veel abstracte termen gebruikt. Jongeren willen duidelijkheid. Ten derde maken politici er soms een sport van om naast de kwestie te antwoor- den. Dat is heel frustrerend voor jongeren, die liever direct zeggen en horen wat zij en anderen denken. Dit zijn allemaal zaken waar de politiek een oplossing voor kan vinden. Ze moeten het alleen willen!

De Youth For Climate-jongeren die op straat ko- men voor het klimaat, ik vind dat een prachtig initiatief. Niets dan lof voor jongeren die op zo’n doordachte manier engagement opnemen en er gewoon voor gaan. En dat spijbelen… dat is ook een manier om kritische burgerzin te ontwikke- len. Dat is iets dat je je hele leven meedraagt.”

TUSSEN DE SOEP EN PATATTEN

“Ook organisaties zoals Formaat kunnen meer doen om jongeren dichter bij politiek te brengen. Je moet politiek breed zien: maatschappelijke betrokkenheid creëren door relevante thema’s aan te reiken en bespreekbaar te maken. For- maat kan jeugdhuizen stimuleren om dingen in vraag te stellen, om kritisch te zijn, ook tegen- over zichzelf. Jeugdhuizen kunnen plaatsen zijn om je te amuseren, maar zich daarbij ook ont- wikkelen tot huizen waar cultuur en maatschap- pelijke kwesties een plek krijgen. In Brugge heb je bijvoorbeeld een plaats waar ze ‘Soep en fei- ten’ organiseren. Interessante sprekers komen er vertellen, terwijl de bezoekers een tas soep krijgen. Jongeren zijn geïnteresseerd in politiek, maar haken vaak af. Ze moeten niet weten hoe- veel parlementsleden er zijn, hoe de verkiezin- gen juist in elkaar zitten, of hoe de regering wordt gevormd. Het is interessanter om hen bewust te maken van hoe politiek hun leven beïnvloedt.” data/upload/assets/Ongelikten_Beir_680x2.jpg

Formaat en Radio Ongelikten Beir bundelen hun krachten

Radio Ongelikten Beir gaat samen met Formaat aan de slag met een nieuw project richting de verkiezingen van 26 mei 2019. Ze ontwikkelen samen jeugdhuisbegelei- dingen waarop

West-Vlaamse jeugdhuizen kunnen inte- kenen. Er wordt een pakket aangeboden waarbij het avondprogramma uit drie delen bestaat:

  • een inhoudelijke, interactieve uitleg over de partijprogramma’s
  • een debat met politici
  • een nabespreking vanuit de radiocaravan

Daarnaast organiseert Radio Ongelikten Beir op RADAR in Oostende, op 27 april 2019, een vorming over ‘politiek in/en het jeugdhuis’.


Tekst: Nick Beerens