RaaTslid aan het woord: Dean Kenes (Formaat Magazine maart 2020)

Formaat wil jeugdhuizen inspraak geven in zijn beleid en strategie. Daarom werd in 2015 de RaaT van Formaat opgericht. In deze rubriek laten we een RaaTslid aan het woord om zich voor te stellen. Deze keer: Dean.

Hey, ik heet Dean Kenes. Die naam draag ik al 29 jaar. Momenteel werk ik als coördinator van JC Ten Goudberge in Wevelgem. Naast mijn job in het jeugdhuis geef ik les over jeugdwerk en projectwerk aan de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest), lees ik bachelorproeven na voor de opleiding Sociaal Werk en geef ik zelf vormingen voor Formaat.

Gezien het jeugdhuis voor mij een fulltime job is, kom ik er bijna elke dag. In de zeven jaar dat ik er actief ben, heb ik zowat alle denkbare taken opgenomen: vergaderingen bijwonen, activiteiten klaarzetten, jongeren ondersteunen, projecten uitwerken en realiseren, boekhouding, subsidiedossiers schrijven, personeel coachen, zakelijk beheer, vertegenwoordigingswerk …

Maar ik leerde de jeugdhuizensector en JC Ten Goudberge pas echt kennen nadat ik mijn bachelor sociaal-cultureel werk had behaald en mijn professionele carrière startte als jeugdwerker in het jeugdhuis. Het mooiste aan ons jeugdhuis, en bij uitbreiding alle jeugdhuizen, is dat er hier zoveel jongeren zijn die zichzelf en al hun talenten kunnen ontplooien. Ze bouwen samen aan een fantastische plek voor hun leeftijdsgenoten. Een jeugdhuis is een dynamische plek waar je veel kan leren en veel kansen krijgt. Dat is zowel als vrijwilliger, als beroepskracht. Ik kan er heel hard van genieten als jongeren een project of evenement op poten zetten dat helemaal geslaagd is.

Een jaar geleden zocht ik naar een extra engagement gekoppeld aan mijn passie en mijn job: jeugdhuiswerk. Zo kwam ik terecht in de RaaT. Er komen heel diverse thema’s aan bod: ecologie in het jeugdhuis, racisme, advies aan het bestuur van Formaat, communicatie, beleidsmatige thema’s, methodieken binnen jeugdhuizen ... Vooral die laatste twee spreken me aan.

Het afgelopen werkjaar hebben we afgesloten met een grondige analyse van het nieuwe ‘open jeugdwerk’-concept. Ik geloof sterk in dat nieuwe verhaal. In 2020 gaan we aan de slag rond het imago van jeugdwerkinitiatieven en ecologie in het jeugdhuis.


data/upload/assets/Dean_Kenes_680x.jpg

In de RaaT zitten heeft heel wat voordelen. Je blijft op de hoogte van het jeugdwerklandschap, je leert Formaat kennen als organisatie, je ontwikkelt nieuwe vaardigheden… Allemaal zaken die jezelf en je eigen jeugdhuis ten goede komen. Met de RaaT wil ik mijn netwerk uitbouwen en een zicht krijgen op de toekomst van het jeugdhuiswerk. Ik hoop dat we verder kunnen werken aan sterke en realistische adviezen voor het bestuur, het beleid en de beroepskrachten van Formaat.

In een sterk veranderende samenleving verandert het jeugdlandschap mee. Het blijft belangrijk om op de hoogte te blijven van maatschappelijke tendensen bij jongeren en te zorgen dat de sector mee evolueert. Met de nieuwe open jeugdwerk-vorm komen democratisering en politisering sterk aan bod. Dat is nodig in een steeds killere samenleving. Met het jeugdwerk kunnen we een verschil maken.

Ik hoop dat we met het jeugdwerk onze stem kunnen laten horen en invloed kunnen hebben op het beleid. Met de RaaT wil ik acties op poten zetten die invloed hebben op het politieke landschap, bijvoorbeeld een wijziging van een wet of decreet in het voordeel van de jeugdhuizen… Dat zou ik het strafste vinden!

De RaaT van Formaat
De RaaT geeft advies aan de raad van bestuur en/of directie van Formaat. Meer concreet formuleert de RaaT adviezen over beslissingen die een invloed hebben op de ondersteuning van onze leden-jeugdhuizen en standpunten die Formaat vertolkt naar beleidsmakers.

Meer weten?
>>> formaat.be/raat