Portretrecht

Naast de nieuwe wet op gegevensbescherming en de toestemming die je moet verkrijgen bij het gebruik van beeldmateriaal berust er ook nog steeds portretrecht op een portret van een persoon.

Het portretrecht is een bijzondere beperking van het auteursrecht en vloeit voort uit de wet op de privacy. Het geeft geportretteerde personen onder bepaalde voorwaarden het recht zich te verzetten tegen publicatie van hun portret. De fotograaf heeft het auteursrecht op de door hem gemaakte foto van een persoon, maar mag die foto niet in alle gevallen publiceren. Fotografeer je tijdens evenementen van het jeugdhuis dus de vrijwilligers en de bezoekers is het van belang om hiermee rekening te houden. Ook al hebben zij hun toestemming verleend voor de verspreiding (zie GDPR). Geportretteerden hebben namelijk het recht om zich te verzetten tegen openbaarmaking als hij daarbij redelijk belang heeft naar zijn privacy toe of het belang om niet publiekelijk belachelijk gemaakt te worden.

  • Voorbeeld: Een bezoeker voelt zich niet zo goed en je maakt hiervan een foto. Als je dit publiceert kan deze bezoeker dit zeker opvatten als het publiek belachelijk maken.

Ook commerciële belangen tellen mee. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om het portret te gebruiken voor reclame als hiervoor geen toestemming is gegeven. Dit geldt niet alleen voor bekende persoonlijkheden, maar voor iedereen...

  • Voorbeeld: Je maakte tijdens een fuif in het jeugdhuis een portret van een feestend meisje en je wilt deze foto gebruiken als facebookbanner van een volgend evenement. Het meisje kan een schadevergoeding eisen omdat ze vindt dat haar privacy geschonden is.

Overzichtsfoto's die gemaakt zijn op het publieke domein of tijdens publieke manifestaties (bv. activiteiten, festivals, fuiven, ...) worden niet als een overtreding van het portretrecht beschouwd, tenzij ze duidelijk op één of enkele personen focussen. Maar zelfs dan kan iemand die zich herkent op de foto en daar niet mee akkoord is zich beroepen op zijn recht op privacy om te eisen dat de foto in kwestie niet langer gebruikt wordt en vernietigd wordt.