Plannen: een begroting

In een begroting leg je vast welke uitgaven en inkomsten je verwacht voor het komende boekjaar/periode.
  • De begroting moet steeds goedgekeurd worden door de algemene vergadering
  • Probeer een begroting op te stellen per werkgroep of per grote activiteit
  • Plan grote investeringen (roerende of onroerende goederen) in.
  • Laat de begroting tussentijdse controleren en bijsturen door je raad van bestuur.

Formaat ontwikkelde enkele tools die je kunnen helpen bij het opmaken van een begroting:

Tool om je vaste kosten te berekenen.