Online informatie in de kruispuntbank

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een beveiligd online register waarin de gegevens van de Belgische ondernemingen zijn opgenomen, waaronder vzw’s.

Je kan de publicaties van jouw vzw opzoeken via de website van het Staatsblad. Daar vind je alle gepubliceerde documenten terug zoals ze ook in het Staatsblad verschenen. Maar er is online nog meer informatie over jouw vzw terug te vinden via de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een beveiligd online register waarin de gegevens van de Belgische ondernemingen zijn opgenomen, waaronder vzw’s.

De KBO is belast met het opnemen, bewaren, beheren en ter beschikking stellen van de gegevens die betrekking hebben op de identificatie van deze ondernemingen en hun gemandateerden. Afhankelijk van de aard van de onderneming voert een van de bevoegde overheidsdiensten de gegevens van de onderneming in de KBO in: het ondernemingsloket, de griffies, de btw-administratie of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

De KBO is publiek toegankelijk. Je kan er dus jouw eigen vzw in opzoeken. Dat doe je op basis van het ondernemingsnummer. De informatie die je er vindt, is belangrijk. Dit zijn namelijk de gegevens van de vzw zoals die bekend zijn bij de betrokken overheidsdiensten. Naast de identificatiegegevens van jouw vereniging vind je er nog een aantal andere zaken terug. Dit zijn de belangrijkste:

  • De gemandateerde bestuurders. Dit zijn de leden van het bestuur. Indien de personen die je hier terugvindt niet overeenkomen met je werkelijke bestuurders, dan is er iets mis. Je maakt dan best snel werk van een aanpassing.
  • Het zou kunnen dat je de bestuurswijziging wel doorgaf aan de griffie of het Staatsblad, maar dat je hiervoor niet de correcte formulieren gebruikte. De administratieve afhandeling door de overheid doorloopt dan niet alle nodige stappen. Indien je gebruik maakt van Assist, zou dit probleem zich niet mogen voordoen.
  • Je RSZ-code. Indien je tewerkstelling hebt in jouw vzw, vind je hieronder welke tewerkstellingscode je geregistreerd staat.
  • De einddatum van het boekjaar. Elke vzw voert verplicht een boekhouding. Deze loopt over een bepaalde periode. Normaal gezien is dat van 1 januari tot en met 31 december. In sommige gevallen kiest een vzw voor een andere periode. Dat kan je hier raadplegen.
  • Je btw-activiteit. Jeugdhuizen zijn sinds het begin van de btw-wet vrijgesteld van btw, net als de rest van het jeugdwerk. In principe zou je op de KBO dus geen btw-activiteit mogen terugvinden. In sommige gevallen is dat echter wel het geval. Bijvoorbeeld wanneer je vzw naast jeugdwerk ook nog andere commerciële activiteiten uitvoert, meer dan 80.000 euro toogomzet haalt, of maaltijden verkoopt. Dan krijg je een bepaalde code toegewezen voor die activiteit. Je bent dan btw-plichtig voor dat deel van de inkomsten. Meer info over de btw-plicht van jeugdhuizen
  • Kom je tot de vaststelling dat de gegevens in de KBO niet overeenstemmen met de werkelijkheid, ga dan even na wat er misgelopen kan zijn en doe de nodige rechtzettingen. Indien nodig neem je contact op met Formaat.