Onafhankelijk jeugdhuiswerk

Jeugdhuiswerk vertrekt vanuit jonge mensen

We gaan voor onafhankelijk jeugdhuiswerk, omdat het hart van het jeugdhuis ligt in het werken voor en door jongeren. We staan voor een jeugdhuisproject dat jongeren ziet als eigenaars, niet als gebruikers. Daarvoor moeten jeugdhuizen permanent in dialoog blijven. In de eerste plaats met jongeren zelf.

Om dat te realiseren kijken we ook naar lokale overheden, die vaak dé sleutel in handen hebben voor een bloeiend netwerk van jongerenplekken. Het budget voor jeugdhuiswerk is vaak slechts een peulschil op de begroting. Zeker wanneer het gaat over vrijwilligersinitiatieven, zien we dat heel wat wonderen worden verwacht in ruil voor een krappe enveloppe, brakke infrastructuur of ontbrekende inhoudelijke ondersteuning.

Die beperkte financiering noopt het jeugdhuis bovendien tot het zoeken van extra inkomsten. En dat gaat dan weer vaak samen met heel wat formaliteiten: van deelnemers turven tot btw-aangiftes, van voedselveiligheid tot het schrijven van sponsordossiers.

Maar we willen ook een kritisch jeugdhuiswerk, dat zichzelf op de korrel durft nemen op dat vlak. We willen weg van jeugdwerk dat moet nadenken over zichzelf als businessmodel. Jeugdhuiswerk dat op die manier moet werken, houdt amper genoeg tijd en energie over om te werken aan waar het echt om gaat: de noden van jonge mensen oppikken en er aan de slag mee gaan.

We vragen aan de lokale overheid om meer in gesprek te gaan en te luisteren naar initiatiefnemers, om te kijken naar de eigenheid van hun initiatieven. De tijd die dat kost kan makkelijk gevonden worden, door het verkleinen van de papierberg waar zowel jeugdhuis als overheid door moeten om hun eigen bestaansrecht te bewijzen.

Dat vraagt een veel ruimere, maar even simpele definitie van jeugdhuiswerk: jeugdhuiswerk is wat werkt voor jonge mensen. Alleen zo geven we kansen aan een diverse jeugdhuispraktijk.

It takes a village to raise a child, wordt weleens gezegd. We vertalen dat graag als ‘er zijn veel verschillende soorten jongerenwerk nodig’. Zo vindt elke jongere wat hij nodig heeft in zijn ontwikkeling.