Omnium beroepsverplaatsing

Deze polis is bedoeld voor jeugdhuizen met personeel waar het personeel (of een bestuurder) een verplaatsing maakt met de eigen wagen in opdracht van het jeugdhuis en waarbij er schade optreedt aan dit voertuig.

  • Voorbeeld: de beroepskracht rijdt op het einde van een werkdag naar een winkel voor verf voor het jeugdhuis. Vervolgens rijdt hij naar huis. Een ongeval op weg naar de winkel is gedekt wegens verplaatsing in dienstopdracht. Een ongeval op weg naar huis niet wegens woon-werkverkeer.

Polis bij IC

Formaat sloot een overeenkomst met IC-verzekeringen. IC gaat op de verzekeringsmarkt op zoek naar de meest interessante polissen voor en op maat van jeugdhuizen. Om gebruik te kunnen maken van deze voordelige polissen moet je jeugdhuis lid zijn van Formaat.

  • Is geldig voor alle verplaatsingen in dienstopdracht, uitgezonderd woon-werkverkeer.
  • Het gedekte voertuig kan aan een derde toebehoren, maar mag niet aan de vzw (die de verzekering afsluit) behoren, geleased of verhuurd zijn.
  • Volgende waarborgen zijn verworven: eigen schade (met inbegrip van kwaadwilligheid zoals vandalisme), glasbraak (met inbegrip van een glazen gedeelte aan het dak), brand, ontploffing, bliksem, diefstal of poging tot diefstal, botsing met dieren, natuurkrachten.
  • Vrijstelling bedraagt 0 euro bij herstelling door een erkende hersteller (in andere gevallen is dit 250 euro).
  • Vaste vrijstelling bedraagt 500 euro voor bestuurders jonger dan 23 jaar, voor ongevallen zonder gekende derde, voor voertuigen van minder dan 2 jaar oud zonder privé-verzekering-omnium, voor herhaaldelijk schadegeval (bij dezelfde bestuurder en omstandigheden).
  • Wanneer de schadelijder privé een verzekering stoffelijke schade heeft, dan neemt de verzekeraar omnium beroepsverplaatsing de vrijstelling van de privé-omnium ten laste.
  • Het verzekerd kapitaal bedraagt 25.000 euro (excl. btw).
  • Vraag meer info bij IC