Objectieve aansprakelijk-heid brand en ontploffing

Verplicht voor jeugdhuizen
  • Deze verzekering is verplicht voor jeugdhuizen.
  • Deze verzekering dekt alle kosten (lichamelijke en stoffelijke schade) die bezoekers oplopen bij brand of ontploffing, zelfs als jouw organisatie niet in fout was.
  • Deze verzekering is verplicht voor gebouwen vanaf 50m²
  • Let op! Deze verzekering is géén brandverzekering. Een brandverzekering dekt enkele schade aan roerende en onroerende goederen. In tegenstelling tot een gewone brandverzekering moet je voor de objectieve aansprakelijkheid geen fout bewijzen.

Polis bij IC

Formaat sloot een overeenkomst met IC-verzekeringen. IC gaat op de verzekeringsmarkt op zoek naar de meest interessante polissen voor en op maat van jeugdhuizen. Om gebruik te kunnen maken van deze voordelige polissen moet je jeugdhuis lid zijn van Formaat.

  • De premie bedraagt 75 euro (taksen inbegrepen) per jaar, ongeacht de grootte van het gebouw. Deze polis is ook geldig voor het perceel waar het jeugdhuis gelegen is. Als een jeugdhuis dus hier een tent plaatst tijdens een evenement, dan is de dekking mee verworven voor de activiteit in de tent.
  • Nog geen polis bij IC? Vraag meer info.