Memorandum 2019 - Safe space

​In ons memorandum schuiven wij – Formaat en de kinderen en jongeren in en rond jeugdhuizen – acht brede thema’s naar voor. Acht thema’s waar telkens standpunten, vragen en/of eisen aan vasthangen. We vragen politici om deze vragen ter harte te nemen. Zo zorgen we samen voor een open, sociale en solidaire samenleving.

Stop het polarisend discours en bestrijd discriminatie

Een uiterst belangrijk thema in ons memorandum luidt ‘Stop het polariserend discours en bestrijd discriminatie’.

Jeugdhuizen werken niet met een vast programma: het zijn de jongeren zelf die invulling geven aan wat er in het jeugdhuis gebeurt. Een verhaal dat velen kennen, maar niet iedereen gegund is. Zo nemen lokale politici, maar ook het jeugdwerk zelf, nog te vaak hun eigen leefwereld en hun eigen ervaring in het jeugdwerk als maatstaf. Niet iedereen staat dus open voor een nieuwe invulling van jeugdhuiswerk.

Nochtans zijn alle vormen van jeugdwerk gelijkwaardig. Als je wil dat alle kinderen en jongeren een bruikbaar aanbod vinden in de vrije tijd en je wil hen de vrije keuze laten, dan leidt dit tot zeer diverse vrijetijdsparticipatie. Meer jeugdwerk biedt meer kansen aan alle kinderen en jongeren. Daar is meer budget, meer ruimte en meer tijd voor ondersteuning voor nodig.

In dit filmpje zie je Safe Space uit Antwerpen-Noord/Borgerhout. Safe Space is een open huis waar jongeren terecht kunnen voor allerhande zaken zoals een brede waaier aan activiteiten, maar ook coaching, gesprekken, workshops en zelfs uitstappen voor jongeren vanaf 12 jaar.

Lees het memorandum integraal hier.