Memorandum 2019 - Portret jeugdhuis Guuk

​In ons memorandum schuiven wij – Formaat en de kinderen en jongeren in en rond jeugdhuizen – acht brede thema’s naar voor. Acht thema’s waar telkens standpunten, vragen en/of eisen aan vasthangen. We vragen politici om deze vragen ter harte te nemen. Zo zorgen we samen voor een open, sociale en solidaire samenleving.

Zorg voor betaalbare en duurzame plekken voor jongeren

Een van deze thema’s is ‘Zorg voor betaalbare en duurzame plekken voor jongeren’. Jeugdhuizen en jongerencentra zijn immers niet enkel organisaties en netwerken van jongeren, het zijn ook fysieke plekken. Jongeren hebben nood aan zo’n een plek: een veilige, duurzame en toegankelijke ruimte waar de vrijheid bestaat om al doende te leren en zich te ontplooien. Die plekken worden helaas almaar schaarser. Sterke, duurzame jeugdhuisinfrastructuur op maat van jongeren is dan ook meer dan ooit nodig.

Een speerpunt binnen dit thema is het Project Infrastructuur. Formaat ging een partnerschap aan met drie organisaties die jongeren uit deeltijds onderwijs begeleiden. Deze jongeren voerden al in meer dan 130 jeugdhuizen infrastructuurwerken uit. Het project had op die manier een substantiële impact op zowel jeugdhuizen als op de jongeren uit deeltijds onderwijs. Joost van jeugddienst Gooik legt in deze testimonial uit wat het project betekend heeft voor jeugdhuis Guuk.

Lees het volledige memorandum hier.