Loonadministratie

Voor een correcte loonafrekening heeft het sociaal secretariaat de juiste informatie nodig. Het is de verantwoordelijkheid van het jeugdhuis om deze correct aan te leveren. Deze informatie bestaat uit het aantal dagen en uren gewerkt, vakantie en recuperatie plus afwezigheden.

Urenregistratie

Om overuren, afwezigheden, recuperatie en verlof correct te berekenen en toe te kennen is een systeem van urenregistratie nodig. We raden aan om een transparant systeem te gebruiken om discussie over arbeidstijd te vermijden.

Sociare stelt een tool – www.werktijd.be – ter beschikking van haar leden. Meer informatie vind je op de website van Sociare. Je kan dit drie maanden gratis en vrijblijvend proberen.

Vaak voorkomende afwezigheden

  • Ziekte

De werkgever is een gewaarborgd loon verschuldigd aan de werknemer als deze door medische oorzaken geen werk kan verrichten. Ook als deze ongeschiktheid zich tijdens de dag plotseling voordoet. 
De werknemer is verplicht de werkgever tijdig te verwittigen en een geldig medisch attest af te leveren. De termijnen hiervoor worden gespecificeerd in het arbeidsreglement
De werkgever is deze loonwaarborg verschuldigd voor een periode van 30 dagen. Vanaf dan valt de werknemer terug op de ziekteverzekering.

  • Arbeidsongeval

Bij een arbeidsongeval wordt de loonwaarborg - zoals beschreven onder 'ziekte' - beschouwd als een voorschot en aanvulling op de uitkering van de verzekering. Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekering, waar je verplicht een polis afsloot voor arbeidsongevallen

  • Geboorteverlof en moederschapsrust

De geboorte van een kind geeft recht op 10 dagen ‘klein verlet’. Deze dagen mogen over een periode van 4 maanden na de geboorte worden opgenomen. De eerste 3 dagen ontvangt de werknemer het loon van de werkgever, de resterende dagen vanuit het ziekenfonds.

De moederschapsrust bedraagt 15 weken en wordt opgesplitst in zwangerschapsrust (voor de bevalling) en bevallingsrust (na de bevalling).

  • Klein verlet

Sommige gebeurtenissen in het leven van de werknemer geven recht op afwezigheid door de werknemer, zonder loonverlies. Dit wordt sectoraal bepaald. Raadpleeg steeds de website van Sociare voor een up-to-date overzicht