Kunst en creativiteit: “Niet enkel voor het knutselplezier” (itv Bunmi Faniyi en Tom Van Slooten)

Iedere vrijdagnamiddag waant Linkeroever in Antwerpen zich even de culturele hoofdstad van het land. Op dat moment vindt namelijk het Kunstatelier plaats in jeugdhuis 2050. Formaat werkt er in samenwerking met das Kunst aan een ruimte waar jonge stedelingen, van zes tot twaalf jaar, hun creatieve talenten kunnen ontplooien. We spraken met Bunmi Faniyi, stadsmedewerker bij das Kunst, en Tom Van Slooten, jeugdwerker op Linkeroever.

“We werken niet enkel voor het knutselplezier met kinderen rond kunst”, vertelt Bunmi. “Het is ook een manier om te communiceren en gevoelens eenvoudiger uit te drukken. Met een project zoals het Kunstatelier zie je welke evolutie kinderen doorlopen. Je merkt duidelijk dat ze na verloop van tijd openbloeien. Met de sessies zoomen we in op de verschillende vormen van kunst. Kinderen ontwikkelen zo hun perceptie. Ze worden gestimuleerd om zelf de handen uit de mouwen te steken en zo hun talenten te ontwikkelen. Het is als begeleidster heel leuk om te zien hoe fel ze hierin kunnen opgaan.”

Jeugdhuis 2050 voorziet doorheen de week naschoolse opvang voor de kinderen die er diverse sessies volgen. Op vrijdag zit het kunstatelier mee in het aanbod. “We merken,” begint Bunmi, “dat de kinderen die voor onze sessie kiezen, uit het brede gamma, ook daadwerkelijk interesse tonen in kunst of de artistieke belevenis van het knutselen. Er begint zich een vaste kern te vormen van kinderen die iedere week komen.”

Jeugdwerker Tom van Slooten, beroepskracht van jeugdhuis 2050, vertelt hoe het project met das Kunst tot stand kwam: “We wilden de kinderen hier stimuleren en prikkelen op artistiek vlak. Na aan samenwerking met bibliotheek Elsschot hebben we dit jaar ook de handen geschud met das Kunst.”

Het Kunstatelier biedt verschillende sessies aan. “Van het maken van muziek, ontwerpen van eigen drukwerk, poppen fabriceren uit papier-maché tot het creëren van een theatervoorstelling”, somt Bunmi op. “We tasten af wat de kinderen precies ligt. We zitten nog in de experimentele fase.”

Vanaf januari 2020 gaan er STEAM-sessies van start in het Kunstatelier. De leermethode – een afkorting voor science, technology, engineering, arts en mathematics ­– kwam overgewaaid uit de Verenigde Staten. Bunmi kwam er tijdens haar stage mee in contact: “Met de STEAM-methode is het de bedoeling om een link te leggen tussen kunst en exacte wetenschappen. We willen kinderen projectmatig in aanraking laten komen met cross-disciplinaire leermethodes. Naast efficiënt omgaan met technologie is het voor hen namelijk ook belangrijk om er creatief mee aan de slag te gaan, en hun verbeelding de vrije loop te laten. Wanneer je kinderen bepaalde zaken aanleert, leggen ze na verloop van tijd zelf verbanden tussen alle stukjes leerstof. Op die manier leren de ze ook op een praktische wijze wat hun interesses zijn. Bij de STEAM-methode krijg je niet alle instructies. Je moet daarentegen zelf op een creatieve manier op onderzoek gaan en je eigen conclusies trekken. Die methode vind ik heel interessant om te hanteren in de sessies.”

De meerderheid van de kinderen aanwezig op de sessies woont in de naburige appartementsblokken. Met de ateliers creëren Bunmi en Tom een kader om op een interactieve manier kinderen te bevragen over wat ze doen en hoe ze zich voelen in de wijk. Zo leren ze wat de beleving is van kinderen in de omgeving van Linkeroever.

Over de groep kinderen is Bunmi duidelijk vol lof: “De groep is heel divers wat het interessant maakt. De kinderen proberen ook mee te helpen. Ze denken uit zichzelf al verder na over de opdracht en maken er hun uniek werk van. We hebben al toffe projecten achter de rug en hebben dan ook al plannen om die te tonen op een mini-expo in juni.”

Het Kunstatelier loopt nog elke vrijdag door van 16u-18u in jeugdhuis 2050 te Linkeroever. In de schoolvakanties organiseren das Kunst en jeugdhuis 2050 samen de Kunstfabriek.

Lees het volledige magazine hier.