Intern verenigingsdossier

Dit zijn alle documenten van de vereniging die bewaard moeten blijven op de maatschappelijke zetel. Deze zijn ook beschikbaar ter inzage voor de leden.

Hierin vinden we:

  • Alle verslagen van het bestuur
  • Alle verslagen van de algemene vergadering
  • Alle boekhoudkundige stukken van de vzw
  • Het ledenregister

Je maakt er best een gewoonte van dit op een systematische basis bij te houden. Alle documenten worden na goedkeuring ook ondertekend door de voorzitter van de vzw.