Intern reglement opstellen

Waarom?

Het is belangrijk die regels en afspraken op papier vast te leggen. Zo kan iedereen ze makkelijk raadplegen. Bij een overtreding is er ook minder kans op discussie over wie wel of geen gelijk heeft. Je hangt best een versie van het reglement op in het jeugdhuis.

Wie?

Het intern reglement bevat de gemeenschappelijke standpunten van het bestuur en de algemene vergadering, rekening houdend met de visie en de doelstellingen van het jeugdhuis. Hoe meer mensen betrokken zijn bij de opmaak ervan, hoe meer het reglement gedragen zal zijn door de brede groep van leden en bezoekers.

Wat?

Iedere werking heeft zijn eigenheid. Hét intern reglement bestaat dus niet. Toch zijn er een aantal dingen die de moeite zijn om op te nemen in dat reglement:

 • doelstellingen van het jeugdhuis
 • openingstijden en toegang tot het jeugdhuis
 • lidmaatschap
 • de voordelen van het lidmaatschap
 • de structuur van de werking
 • deelname aan de werking
 • het engagement van de kernleden
 • de mate van verantwoordelijkheid van leden en kernleden
 • gedrag dat niet wordt getolereerd
 • alle zaken die niet in detail geregeld werden in de statuten, zoals de wijze van benoeming van de raad van bestuur of de kern …

Formaat stelde een model van een intern reglement op dat je als jeugdhuis kan gebruiken als inspiratie en voorbeeld.

Het intern reglement bekendmaken

Het intern reglement maak je bekend aan alle medewerkers en bezoekers.

 • Zorg dat het reglement beknopt, aantrekkelijk en vlot leesbaar is.
 • Hang het reglement uit op een strategisch plaats in elke openbare ruimte van het jeugdhuis.
 • Publiceer het intern reglement ook op de website.
 • Zorg voor een beknoptere versie, bijvoorbeeld de 10 geboden van jouw jeugdhuis.