Intern reglement bewaken

Jongeren experimenteren en overtreden daarbij wel eens een grens. Het is nuttig om op voorhand met de medewerkers van jouw jeugdhuis na te denken over hoe je op overtredingen van het reglement zal reageren. Dat kan bijvoorbeeld gaan over druggebruik, vandalisme, diefstal, vechtpartijen en overmatig drankmisbruik. Hoe je best reageert is voor elk jeugdhuis anders en een boeiend leerproces voor alle betrokkenen. Hoe je best omgaat met ongepast gedrag, lees je onder het thema ‘conflict’.