Impact bovenlokale projecten

Zes jaar lang konden jeugdhuizen telkens éénjarige projecten indien rond het stimuleren van artistieke expressie en/of ondernemerschap. Deze projecten zorgden voor een grote golf van verandering en verbreding in het jeugdhuislandschap. In 2018 onderzochten we bij meer dan de helft van deze jeugdhuizen wat voor impact het in hun werkingen en gemeenten heeft veroorzaakt.

Bereik

De jeugdhuizen met bovenlokale projecten bereiken een diverse groep jongeren; met verschillende interesses maar ook is er duidelijk meer vertegenwoordiging van vrouwen en meisjes in deze werkingen. Door het verbreding of specialisatie in het aanbod werden er ook jongeren van buiten de gemeente -of stadsgrenzen aangetrokken.

Professionalisering

Veel jeugdhuizen gingen van de tewerkstelling van slechts één beroepskracht naar teams van twee, drie of meer personen. Dit schept meer kansen voor het verdelen van taken en samenwerking rond grootschaligere projecten.
Ook merkten veel jeugdhuizen een vooruitgang op administratief vlak.

Netwerk

Bovenlokale projecten werken met expertisepartners, zetten ook binnen de jeugdhuissector samenwerkingsverbanden op (Haven coöperatie, …) en creëren vaak meer betrokkenheid van hun lokale overheden.

Uitdagingen

De identiteit van het jeugdhuis wordt in sommige gevallen uitgedaagd. Hoe verhoudt het project zich tot de originele missie en visie van het jeugdhuis? En hoe vertaal je dit naar de buitenwereld?

De groei in tewerkstelling, inkomsten en uitgaven is niet altijd eenvoudig te dragen door vrijwillige raden van bestuur. Op vlak van werkgeverschap en financieel beheer werpen de projecten meer vragen op.

Vanaf 2019 moeten de jeugdhuizen een vierjarig beleidsplan indienen, die richting en houvast aan het jeugdhuis kan geven.