Hoe maak ik van mijn jeugdhuis een biotoop voor jonge ondernemers?

Een aantal organisaties, zoals Unizo en Voka hebben van het ondersteunen van startups hun core business gemaakt. Deze organisaties richten zich met het grootste deel van hun aanbod naar ondernemers-in-wording die al wat maturiteit en ervaring hebben en vaak goed op weg zijn naar de opstart van een eigen zaak. Deze organisaties hebben daarvoor specifieke expertise in huis. Ze staan ondernemers in die specifieke fase bijvoorbeeld bij met financiële en juridische kennis. En die kennis kan je niet zomaar copy-pasten naar jouw jeugdhuis. Het is dus niet de bedoeling dat jeugdhuizen echte starters ondersteunen. Ze verwijzen hen beter door naar deze organisaties. Maar wat doen jeugdhuizen dan wel? Jeugdhuizen kunnen met een brede groep jongeren een voortraject afleggen waarin hun ondernemerszin wordt aangewakkerd. Vanuit jouw jeugdhuis kan je dit op verschillende manieren aanpakken. De bottom line is steeds: ga op zoek naar de troeven in en rond jouw jeugdhuis waarmee je ondernemende jongeren kunt ondersteunen. Zoek die ondernemende jongeren uit jouw buurt op. Hoe meer je er rond je verzamelt, hoe sneller je zicht krijgt op de manier waarop je hen kunt ondersteunen. Enkele voorzetten:

 • Daag jongeren uit en vertel verhalen over hoe anderen tot initiatief zijn gekomen en hoe hun traject er uit zag. Breng inspirerende voorbeelden onder de aandacht. Laat bijvoorbeeld ervaren ondernemers vertellen over hun ervaringen. (tip: lees het boek Making Ideas Happen van Scott Belsky).
 • Zet jongeren aan het denken rond bepaalde thema’s. Zoek met hen uitdagingen op, van lokaal tot globaal, onderzoek bestaande thematieken en bedenk nieuwe oplossingen voor problemen.
 • Organiseer ontmoetingsmomenten waar jongeren samen kunnen nadenken en ideeën bij elkaar kunnen aftoetsen. Onder elkaar of met andere, meer of minder ervaren ondernemers. (tip: Human-centered design als methodologie).
 • Begeleid ondernemende jongeren door hen te coachen en een klankbord te zijn. Aspecten van coaching zijn: helpen zoeken naar oplossingen wanneer een jongere vast zit, hem/haar motiveren om opnieuw te proberen na een mislukking of een stap verder te gaan na een succeservaring,… . Het helpt om inzicht te hebben in hoe het proces van ondernemerschap in elkaar zit (tip: lees The Lean Startup van Eric Ries of check de tool van Nesta die ondernemers door de prototyping-fase loodst. Of lees de tekst van Flanders DC over hoe je het Business Model Canvas als tool gebruikt).
 • Stimuleer jongeren om maatschappelijke meerwaarde te creëren, om rekening te houden met duurzaamheid en de lokale context van hun project. De ondernemende jongeren weten bijvoorbeeld wat sociaal ondernemen is, kennen de drie P’s (People, Planet, Profit) en passen die toe op hun project,... (tip: lees het boek Impact Driven Business Modelling van Tom van Wassenhove en Pol Bracke. Check ook de missie van KPH uit Kopenhagen).
 • Faciliteer jongeren die initiatief nemen:
  • Stel werkruimte ter beschikking aan jongeren met een project: vergaderruimte, een atelier, een opslagruimte,...
  • Voorzie via een wedstrijd een klein budget voor de realisatie van ideeën en om kleine investeringen te maken.
  • Breng jongeren in contact met een netwerk van ervaren ondernemers die peter/meterschap opnemen, vragen van jongeren beantwoorden, tips geven,...
  • Stel de communicatiekanalen van het jeugdhuis ter beschikking van jongeren die een idee willen lanceren, medestanders zoeken, een product willen lanceren,...
  • Voorzie ruimte voor ondernemende jongeren op andere activiteiten van het jeugdhuis om zichzelf en hun project te presenteren.

Veel vormen en ingrediënten

Een project ondernemerschap kan dus veel vormen aannemen en is meestal een mix van veel ingrediënten en trajecten die elkaar ook gerust kunnen overlappen.

Voor Formaat zijn in elk project evenwel deze ingrediënten cruciaal:

 • Een evenwaardige samenwerking tussen jeugdhuis en partners
 • Kwaliteitsvolle begeleiding van jongeren
 • Draagvlak in en rond het jeugdhuis
 • Een helder projectplan met een duidelijke doelstellingen, timing en financiën