Het meetsysteem of begrenzer

Iedereen die een geluidsniveau hoger dan 85dB(A)LAeq15min wil halen moet een meetsysteem of begrenzer gebruiken. Indien je er geen hebt dan bega je een milieu-inbreuk en ben je dus strafbaar. 85 is luid in een lege zaal maar in een volle zaal wordt de muziek al vlug ervaren als achtergrondgeluid.

Wanneer je al een begrenzer hebt, is de kans klein dat deze voldoet. Je moet beschikken over een typekeuring die aangeeft dat je toestel voldoet aan de klasse-2-normen. Bij begrenzers zal dit zelden het geval zijn, tenzij je een erg duur toestel hebt. Een individueel toestel laten keuren kost al vlug 400 euro. Je zorgt er best voor dat dit keuringsverslag permanent aanwezig is, de handhaver kan er naar vragen. Bij degelijke meetsystemen kan je dit vinden op de website van het meetsysteem. Doe je een concert dan zal je meetsysteem ook moeten registreren, je huidige meter zal dit wellicht niet kunnen.

De meter of begrenzer moet geen individueel keuringsattest hebben, een typekeuring volstaat.