Herverdelend jeugdhuiswerk

Jeugdhuiswerk vertrekt vanuit solidariteit

We gaan voor herverdelend jeugdhuiswerk, omdat er een ongelijke verdeling is van sociaal, economisch en cultureel kapitaal. Niet elke jongere krijgt wat hij verdient en de reden waarom dat zo is, heeft eerder te maken met in welk bed iemand geboren wordt, dan met hard werk.

Maar ook tussen jeugdhuizen en organisaties zien we het Mattheuseffect spelen: organisaties die al kunnen rekenen op een breed netwerk, op subsidies, op knowhow, vinden sneller de weg naar nog meer subsidies en ondersteuning dan jonge, kleine, vaak kwetsbare initiatieven. Terwijl het net die kleine initiatieven zijn die het meest nood hebben aan die ondersteuning.

We willen jeugdhuizen inspireren om na te denken over herverdeling. Naar jongeren, maar ook naar andere organisaties en initiatieven die vaak zeer waardevol werk verrichten in zeer precaire omstandigheden en waar een helpende hand, een netwerk, gedeelde ruimte en projecten of wat ondersteuning en uitwisseling heel wat kunnen betekenen.

We geloven dat jeugdhuizen inspireren om na te denken over herverdeling. Onderzoek zegt bovendien dat jeugdhuiswerk een positieve invloed heeft op die solidariteit en op burgerschapshoudingen bij de jongeren die er aan deelnemen.