Hebben wij recht op een lagere verzekeringspremie in 2021?

Het is Vraag Het Vrijdag! Iedere eerste en derde vrijdag van de maand beantwoorden wij jouw vragen. Deze week gaan we het hebben over verzekeringen.

Welke verzekeringen moeten we afsluiten?

Elk jeugdhuis heeft nood aan goede verzekeringspolissen die de werking en zijn medewerkers indekken tegen ongelukken en ongevallen. Bij verzekeringen kan je een onderscheid maken tussen verplichte verzekeringen en niet-verplichte. Tussen de niet-verplichte verzekeringen zitten echter ook enkele polissen, die sterk aangeraden worden. We maken hieronder een opsomming van de verschillende polissen met verwijzing naar onze website en welke schade iedere polis dekt.

De verplichte verzekeringen

  Alle jeugdhuizen zijn verplicht om de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid en objectieve aansprakelijk bij brand en ontploffing af te sluiten.

  Wanneer jouw jeugdhuis personeel in dienst heeft, ben je verplicht om ook de verzekering arbeidsongevallen af te sluiten.

  Daarnaast kan het gebeuren dat je contractueel verplicht wordt om nog andere polissen af te sluiten. Bijvoorbeeld in het huurcontract wordt soms verplicht om een brandpolis af te sluiten.

     1. De aanbevolen verzekeringen

   Een polis die Formaat sterk aanraadt als jeugdhuis is een brandverzekering voor de inboedel.

   De brandverzekering vergoedt schade aan gebouwen of inboedel, dus aan onroerende of roerende goederen. Deze verzekering bestaat uit drie onderdelen:

   • De meeste jeugdhuizen huren een gebouw van een privé-eigenaar of de gemeente en meestal staat in dat het huurcontract dat men ‘afstand van verhaal doet’. Dit wil zeggen dat je als huurder zelf geen brandverzekering voor het gebouw moet afsluiten, want de eigenaar doet dat zelf. Opgepast: wanneer je je jeugdhuis verhuurt aan anderen is het echter wel weer aangeraden om een brandverzekering voor het gebouw te nemen.
   • Naast de brandverzekering voor het gebouw is het sterk aangeraden om een brandverzekering schade aan inboedel te nemen.
   • Wij raden ook aan om een uitbreiding diefstal te nemen in deze verzekering.

   Een tweede aangeraden verzekering is een polis rechtsbijstand, vooral voor jeugdhuizen die veel belangrijke contracten afsluiten. Meer informatie over een polis rechtsbijstand vind je hier.

   De laatste verzekering die wij aanraden is de polis beroepsomnium, voor jeugdhuizen met personeel die regelmatig de eigen wagen gebruiken tijdens de werkuren .

      2. De niet-verplichte verzekeringen

    Verder zijn er nog heel wat verzekeringen die je kan afsluiten die niet verplicht zijn. Afhankelijk van hoe jouw organisatie eruit ziet en welke activiteiten je doet, kan het aangeraden zijn om nog extra verzekeringen af te sluiten. Enkele van deze verzekeringen zijn:

    • Uitbreidingen zoals overlijden
    • tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid medewerkers
    • Burgerlijke aansprakelijkheid bestuurders

    Een overzicht van de verschillende verzekeringen vind je op onze website.

    Verzekeren bij IC-verzekeringen via Formaat

    Sinds 2007 – het ontstaan van Formaat – is IC-verzekeringen de vaste partner van de jeugdhuizen. Zij bieden betaalbare polissen aan op maat van de jeugdhuissector. Uniek is dat bij de polis burgerlijke aansprakelijkheid geen franchise voorzien is, BA-tent is inbegrepen, jeugdhuizen hun (grote) evenementen goedkoop kunnen laten mee verzekeren zonder een extra polis te moeten afsluiten. Een gemiddeld jeugdhuis dat klant is bij IC, bespaarde ondertussen bijna 10.000€.

    Wij raden zelf sterk aan om te verzekeren via IC, omdat IC-verzekeringen ondertussen de expert zijn in het verzekeren van jeugdhuizen. Verzekeringsrecht is immers een werk van specialisten. Daarnaast zijn er nog heel wat andere voordelen:

      1. De verzekeringen die ic aanbiedt aan jeugdhuizen zijn maatwerk. Het aanbod is immers samengesteld via een nauwe samenwerking tussen Formaat en IC.

      2. Lage premies, doordat je in een groepering zit

      3. De belangrijkste premies werden nog nooit geïndexeerd

      4. Formaat doet een deel van het werk, waardoor er minder personeelskosten nodig zijn voor de makelaar.

      5. De kans op uitsluiting is nihil, zelfs bij herhaaldelijke schadegevallen

      6. Je kan geen dubbele verzekeringen aansluiten, aangezien Formaat dit bewaakt. 

      7. De polissen dekken meer dan standaardpolissen (bijv. bij BA: geen franchise, BA-tent-inclusief, dekking grotere evenementen…)

      8. Ze kiezen steeds voor maatschappijen die vlot en zonder veel discussie schadegevallen afhandelen.

    In deze brochure vind je alle informatie over verzekeren bij ic-verzekeringen

    Welke jeugdhuizen kunnen een éénmalige verlaging aanvragen voor hun premie 2021?

    2020 is een uitzonderlijk jaar en ook bij IC-verzekeringen is men zich daar bewust van. Ze kwamen eerder dit jaar al met extra steunmaatregelen, maar ook voor 2021 kan het zijn dat je recht hebt op een goedkoper tarief.

    Jeugdhuizen hebben de mogelijkheid om voor 2021 zelf een eenmalige verlaging van hun premie aan te vragen. Dit kan wanneer jij denkt dat het bereik van jouw jeugdhuis ook in 2021 erg beperkt zal zijn, dat (grote) evenementen niet zullen doorgaan,….

    Het volstaat gewoon om de excel -die jouw premie bepaalt- nogmaals in te vullen. Voor meer vragen hierover kan je terecht bij vraaghet@formaat.be. Wacht best niet tot december.