Goed bezig - Broeikas: er broeit wat onder de ondernemers in Geel

Sinds twee jaar kunnen ondernemingsgezinde jongeren uit de omgeving van Geel terecht bij Broeikas. Broeikas heeft onderdak in jeugdhuis De Vonk, een open huis voor jongeren van en rond Geel. Het is een plaats waar je kan hangen, feesten en jezelf zijn maar ook bijleren, creëren, organiseren, ondernemen en experimenteren.


Niele Jossa is, sinds de opstart in 2017, coach bij Broeikas: “Ik moedig jong talent aan om uit hun comfortzone te komen. Als ik over een idee met veel potentieel hoor, daag ik de persoon in kwestie uit om ermee aan de slag te gaan. Zo gaat de bal aan het rollen. Ideeën komen zo verder dan de toog. Met Broeikas benoemen we de jongeren als ondernemer en bieden we hen het extra duwtje in de rug.”

Broeikas maakt deel uit van Startup 2440, een samenwerking tussen de stad Geel, Thomas More Kempen, KU Leuven en Jeugdhuis De Vonk. De verschillende partners werken samen om jongeren enthousiast te maken over ondernemen en hen te helpen bij de opstart. Broeikas richt zich op jongeren tot 30 jaar. “Na enkele maanden zoeken en voeling krijgen met het jeugdhuis, hebben we het project opgericht” vertelt Niele trots. “Ondertussen is Broeikas, met De Vonk als uitvalsbasis, dé plaats in Geel om aan te kloppen voor jongeren met plannen.”

data/upload/assets/680x_0000_GOED_BEZIG_Broeikas_-_HUMUS.jpg

“Elk idee is welkom: van geen idee, pril idee tot concreet idee. Jongeren krijgen ruimte om ermee aan de slag te gaan en te groeien als jonge ondernemer.” legt de ambitieuze Kempenaar uit. “Het Broeikas-netwerk fungeert als katalysator voor een idee. Jongeren tussen 16 en 30 jaar krijgen coaching op maat, inspiratie en kansen om de nodige skills bij te schaven. Daarnaast proberen we hen in contact te brengen met de juiste informatie en organisaties.”

“De nadruk ligt op het doen. Jongeren mogen tot concrete resultaten komen, maar dat moet niet. We willen hen namelijk niet enkel als ondernemer, maar ook als mens coachen. Je volgt een persoonlijk traject op je eigen tempo. Dat traject begint met een babbel waarin we op zoek gaan naar concrete noden. Dat is voor ons erg belangrijk.”

Broeikas is meer dan alleen coaching. “Het is een community waar leren van elkaar centraal staat”, zegt Niele. “Jongeren steken elkaar aan door eigen talent in te zetten of door elkaar aan te bevelen in hun eigen netwerk. Vanaf 2020 hopen we met een plaats voor coworking ook fysieke ruimte te geven aan deze community.”

data/upload/assets/680x_0002_GOED_BEZIG_Broeikas_-_HUMUS_-_coach_-_Niele.jpg

Voor de administratie en boekhouding verwijst Niele de jongeren door naar Haven. “De tandem met Haven,” legt Niele uit, “zorgt er voor dat jongeren een aanloop kunnen nemen naar de échte sprong. Het is een hefboom. Wij coachen de jongeren, Haven ondersteunt hen op administratief vlak en voor de boekhouding. Dat maakt dat ze gewoon hun ding kunnen doen.”

Wie zit er zoal in de broeikas? Het Geelse project heeft een bont gezelschap aan ondernemers in huis. Van Wrongline, een urban street wear kledinglijn, over Zwaarlicht, gespecialiseerd in minimalistische betonnen lampen, tot The Dude, een bedrijfje dat homemade baardverzorgingsproducten in de markt zet. We zetten er drie in the picture.

STREVER

Robin (27) startte een jaar geleden STREVER op. STREVER is een adviesbureau dat mensen ondersteunt met het bepalen van hun prijszetting. Zo zorgt hij dat hardwerkende ondernemers geen geld op tafel laten liggen en kunnen vragen wat ze waard zijn. Robin werkt naast STREVER deeltijds als marketing medewerker bij NodeMapp, het bedrijf achter de websites en apps van Wandelknooppunt.be en Vlaanderen-fietsland.be.

“In 2017 en 2018 beheerde ik een Facebookgroep genaamd ‘Ondernemend Geel’, een online community van ondernemers die elkaar graag verder hielpen en geregeld samenkwamen om bepaalde topics te bespreken of workshops te volgen. Al snel leerde ik Niele van De Vonk kennen, omdat ook hij met Broeikas activiteiten organiseerde voor jonge ondernemers. Het duurde niet lang voor er een samenwerking tussen Ondernemend Geel en Broeikas ontstond. Voor ik het wist stond ik ook zelf te pitchen voor de jury van Broeikas. Et voilà!

data/upload/assets/680x_Goed_bezig_Strever.jpg

Voor mij zit de meerwaarde van Broeikas in het maatwerk dat ze leveren. De een-op-een coaching is enorm waardevol. Naast een luisterend oor krijg je ook oprecht advies. Een andere visie op je eigen situatie doet soms wonderen. Daarnaast organiseert Broeikas enkel activiteiten die beantwoorden aan de noden van de jonge ondernemers. Daar ben ik dankbaar voor.

Ik word ook ondersteund door Haven. Een eigen onderneming starten is vaak eng, risicovol en voor velen slechts een droom. Eens je bij Haven zit helpen ze je stap voor stap bij het uitbouwen van jouw onderneming. Eng wordt geruststellend, risicovol wordt veilig en die droom... wordt werkelijkheid.

Ze versterken me ook door in heel wat van de administratieve zorgen weg te nemen. Zo kan ik 100 procent gaan voor het uitvoeren van mijn activiteit. Daarnaast helpen ze ook met het nadenken over de toekomst van mijn onderneming. Ik ben hen eeuwig dankbaar.”

Meer info: www.strever.be

Blijven Plakken

Bastiaan (24) heeft het ondernemen in de vingers. Samen met drie vrienden richtte hij Blijven Plakken vzw op, een eventorganisatie. Deze zomer zetten ze hun schouders onder Bar Gul, een nieuwe zomerbar waar jonge ondernemers en kunstenaars een plaats krijgen. Ze zetten actief in op de buurt en het creëren van ruimte voor jongeren in deze tijdelijke urban plek.

data/upload/assets/680xGoedBezig_Blijven_Plakken.jpg

Niele, de coach van Haven en Broeikas in De Vonk is voor ons het ankerpunt om onze ideeën serieus te nemen. De meerwaarde voor ons is de ondersteuning die we krijgen voor het papierwerk maar ook voor de structuur. Hij zorgt ervoor dat we tijdig de koppen bij elkaar steken om een stand van zaken te maken. Zo werden we ons bewuster van onze organisatie en zijn we beginnen nadenken over onze structuur.

We pitchten ons idee voor de Havenjury maar helaas was het organiseren van events verzekeringsgewijs te moeilijk om onder Haven te starten. Daarom hebben we onze eigen vzw opgestart. Haven is zeker interessant voor jonge starters om de grote zakelijke kant in orde te houden in de eerste jaren van je project. De grootste uitdaging voor ons zit er nu ook in om onze vzw financieel gezond te houden nu we meerdere projecten beginnen uitrollen zoals Bar Gul.”

Meer info: www.facebook.com/ik.blijf.plakken & www.facebook.com/zomerbargul

Verwennerie

In 2017 stopte Elke (31) met haar baan als pedagogisch stafmedewerker bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk met maar één doel: met haar handen in deeg kneden. Anderhalf jaar later was het zover. De Verwennerie was geboren.

“Ik werkte tijdelijk voor jeugdhuis De Vonk in Geel. Tijdens die job werd ik door mijn collega's overtuigd om de sprong te wagen en Verwennerie serieus te nemen. Met Verwennerie maak ik taarten. De ambacht en de liefde zijn het belangrijkste. In Verwennerie kan ik twee eieren kwijt: zorgen voor klanten en werken aan heerlijke zoetigheden. Ik werk graag zo natuurlijk mogelijk. Ik wil pure smaken en ingrediënten tot hun recht laten komen. Die liefde proef je.

Ik maakte me steeds zorgen over het boekhoudsysteem en statuten. Hoe moest ik daaraan beginnen? Zo kwam ik in contact met Broeikas waar mijn idee al snel vorm kreeg. Ik ging taarten op maat maken, het liefst met producten die ik zo lokaal mogelijk kon krijgen.

data/upload/assets/680xGoedbezig_ElkeVerwennerie.jpg

Ik kwam in aanraking met Haven toen ik op zoek was naar een boekhoudsysteem. Omdat er nu iemand dichtbij is die de uitleg geeft en mijn vragen oplost is de stap minder eng. Daarnaast vergroot Haven ook mijn netwerk voor afzet. Ook het contact met andere lokale Haven ondernemers is een meerwaarde.

Ik struggle nu nog vooral met mijn werk-werkbalans. De Verwennerie naast andere jobs in balans krijgen en vrije tijd maken… Dat is de grootste uitdaging. Daarnaast ben ik op zoek hoe ik het financieel draagvlak van mijn zaak kan vergroten. Zoals het nu loopt gaat het nooit renderen. Hoe maak ik van Verwennerie een rendabele zaak? Ik moet focussen op wat mijn kerntaken zijn en deze afbakenen. Dat gaat me helpen om Verwennerie duidelijk in de markt te zetten. Niele helpt me om deze vragen op te lossen of stuurt me door naar de juiste partners voor een klankbord.”

Meer info: www.verwennerie.be

Jongeren onderzoeken de toekomst van werk tijdens 'Expeditie Werk'

Werk zoals we het nu kennen is in evolutie. Het staat vast dat ons werk er over een aantal jaar niet meer uitziet zoals nu. De Ambrassade voert een onderzoek uit naar de visie van jongeren op de arbeidsmarkt in 2050. Hoe kijken jongeren naar hun toekomst? Hoe kijken ze naar werk? Wat mag er veranderen en wat mag blijven? … Ook Haven trekt met deze vragen naar de jonge ondernemers en neemt ze mee in een droomproces, of is het eerder harde realiteit? “Eind juli kwamen we voor de eerste keer samen met onze ondernemers”, vertelt Katrin Van den Troost, coördinator van Haven.

“In een vooronderzoekje gaven ze zelf aan dat ze vooral vragen stelden bij de sociale bijdrage, de plaats van ecologie en klimaat in een toekomstig beeld van ondernemen en de vraag naar nieuwe modellen om zich te organiseren. Met deze vragen gingen we aan de slag, we nodigden verschillende experten uit om nadien dieper in te gaan op mogelijke toekomstscenario’s. Een aantal zaken kwamen naar boven.

We moeten meer transparantie hebben inzake sociale bijdrage. Waar gaat dit geld naartoe, hoe wordt dit besteed en kunnen we mee beslissen waar dit geld naartoe gaat? De sociale bijdrage is een verworven recht opgebouwd na de tweede wereldoorlog. Momenteel ziet de arbeidsmarkt er anders uit en moet de organisatie van de sociale bijdrage zich ook aanpassen. Er is tot op vandaag bijvoorbeeld geen sociaal vangnet voor freelancers. De rechten van ondernemers, ambtenaren en werknemers liggen mijlenver uit elkaar.

Ook Vlaanderen circulair kwam haar visie delen. Ondernemen in 2050 wil immers zeggen dan je ook rekening moet houden met het milieu en je omgeving. Tot slot kwamen we tot ideeën waar verdienmodellen voor bedrijven opnieuw veel meer in teken moeten staan van mens en klimaat. Hoe we dit allemaal concreet gaan realiseren ligt niet vast, maar dit onderzoek geeft wel aan dat er actie ondernomen moet worden, op alle terreinen.”

Het onderzoek stelt dezelfde vragen aan jongeren uit andere jeugdorganisaties. Eind november komen deze organisatie samen om een conclusies te vormen. “Die conclusies komen dan op het bord van beleidsmakers te liggen”, sluit Katrin af. “Maar laat ons vooral niet wachten tot dan en nu al actief op zoek gaan naar manieren om anders te ondernemen.”

 Lees het volledige Formaat Magazine september - oktober - november 2019 hier.

Haven voor ondernemers

Heel wat jongeren zijn, door vanuit hun interesse en passie projecten op te starten, aan het ondernemen. Haven is een coöperatie die jonge ondernemers een veilige plek biedt om te experimenteren met hun idee.

Twee jaar lang krijgen jonge ondernemers de tijd om hun producten en diensten te verkopen aan klanten, te groeien in hun competenties en reclame te maken voor hun merk. Ze gebruiken daarbij het btw-nummer van Haven. Daarnaast helpt Haven de jongeren administratieve drempels te overwinnen. Na twee jaar is het de bedoeling dat je als jongere kan doorstromen tot zelfstandig ondernemer met een eigen product op de markt of geproefd hebt van het ondernemen.

Haven werd opgestart op initiatief van Formaat. De coöperatie hielp op twee jaar tijd 50 jongeren tijdens hun eerste stappen in het ondernemerschap. Daarnaast bouwde Haven een samenwerking uit met 20 jeugdwerkpartners in Vlaanderen.

Meer weten: www.haven.be