Geef RaaT aan Formaat!

Elke lidorganisatie kan één geëngageerde (be-stuurs)vrijwilliger afvaardigen in de RaaT. Het zijn immers de vrijwilligers van vandaag die ons voeden en inspireren voor de toekomst. In 2021 start een nieuw mandaat. Wij zijn dan ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die onze RaaT van Formaat willen versterken. Een mandaat neem je op voor twee jaar.

OPDRACHT VAN DE RAAT

De RaaT geeft advies aan het bestuur en/of directie van Formaat. Meer concreet formuleert de RaaT adviezen over:

Beslissingen die een invloed hebben op de ondersteuning van onze ledenjeugdhuizen

Formaat gaat voor een sterk en bloeiend open jeugdwerk. Om dit te realiseren bouwen we een sterk en innovatief aanbod uit voor onze leden. Hiervoor vragen we input aan de RaaT. 

Hoe moet het vormingsaanbod van Formaat er in de toekomst uitzien?

• Rond welke producten of diensten kan Formaat een samenaankoop voor jeugdhuizen opzetten? 

• De RaaT gaf mee vorm aan de nieuwe missie van Formaat. 

Standpunten die Formaat vertolkt naar beleidsmakers

Formaat verdedigt de belangen van het open jeugdwerk op verschillende beleidsniveaus. We willen onze leden sterker betrekken bij beleidsdossiers die we aankaarten bij politici. Enkele voorbeelden uit de voorbije jaren:

• Jeugdhuizen en de btw-plicht

• Het memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de Vlaamse en Federale verkiezingen

WE WANT YOU!

We willen zo veel mogelijk van onze leden in-spraak geven in het beleid van Formaat. Daar-om is een uitgebreide, diverse en sterke RaaT ontzettend belangrijk. Een RaaTslid heeft dan ook een aantal kenmerken:

• Je neemt in jouw open jeugdwerk organisatie een engagement op met enige verantwoordelijkheid

• Je bent niet ouder dan 30 jaar

• Je gelooft in de kracht van open jeugdwerk

• Je kan de context van je eigen organisatie overstijgen en denkt mee over het brede en diverse jeugd(huis)werk in Vlaanderen.

• Je kan je engageren voor 4 bijeenkomsten (op zaterdag) per jaar

WAT KRIJG JE TERUG?

Een engagement met impact

We versterken de stem van onze leden door hen inspraak te geven in de ‘hot issues’ voor Formaat en het Vlaamse jeugdhuiswerk. De RaaT adviseert rechtstreeks aan het bestuur of de directie van Formaat. We garanderen onderbouw-de feedback op deze adviezen.Bovendien kan je je als lid van de RaaT ook kandidaat stellen voor een plaats in de algemene vergadering van Formaat.

Een unieke leerervaring

De RaaT is een inspirerend platform voor jonge enthousiastelingen met een hart voor jeugd-huiswerk. Ruimte genoeg dus om je te laten inspireren door elkaar en door Formaat.

Een goed evenwicht tussen inhoud en ontspanning

Op bijeenkomsten van de RaaT voorzien we ruimte om elkaar te leren kennen, boeiende babbels bij een hapje en een drankje, voldoende ruimte voor ontspanning, enzovoort.