Functionerings-gesprek

Een functioneringsgesprek is een formeel gesprek tussen werkgever (in sommige gevallen de leidinggevende coördinator) en werknemer. Tijdens dit gesprek wordt de functiebeschrijving naast het functioneren van de medewerker gelegd. Dat zorgt er voor dat concrete cases niet besproken worden. Onderwerpen zijn o.a. de verwachte resultaten van de job, de samenwerking met collega’s en leidinggevenden. In dit gesprek geven zowel de werkgever als de werknemer bezorgdheden en werkpunten aan en formuleren ze samen acties om die aan te pakken. Het gesprek is op de toekomst, op ontwikkeling gericht. Het verslag van een functioneringsgesprek dient als basis voor het volgende functionerings- of evaluatiegesprek en het is de verantwoordelijkheid van de PV (of leidinggevende coördinator) om dit verslag op te stellen en te bewaren. Er bestaan verschillende sjablonen om het gesprek voor te bereiden, te voeren en verslag te nemen.

Voor beginnende medewerkers raden we aan om dit elke 6 maanden te doen, afgewisseld met een evaluatiegesprek. Voor medewerkers die al langer in dienst zijn kan dit jaarlijks.

Op de website van HRwijs vind je een uitgebreide case over toepassing van functioneringsgesprekken in een opleidingscentrum.