Fiscale fiche

Heeft het jeugdhuis personeel in dienst of betaal je artiesten via een loon, dan moet je daarvan fiscale fiches bijhouden.

Wat is een fiscale fiche?

Een fiscale fiche is een van de sociale documenten die een werkgever verplicht moet bijhouden. De fiscale fiche bevat per periode een overzicht van de lonen die aan de werknemer worden toegekend. Vóór 1 maart van het volgend jaar moet je dat overzicht aan je werknemer overhandigen.
Aan de fiscus moet je een overzicht bezorgen van de fiscale fiches die je hebt uitgeschreven, de zogenaamde ‘samenvattende opgave’.

Voorbeeld van een fiscale fiche

Voorbeeld van een 'samenvattende opgave'

Boete

Wanneer je geen fiches opstelt, kan de fiscus de betalingen beschouwen als geheime commissielonen en een 'afzonderlijke aanslag op de geheime commissielonen' vestigen. Dit houdt in dat aan de vzw een belasting van 103% (bij vzw’s 51,5%) door de fiscus kan opgelegd worden , naast eventuele administratieve en/of strafrechtelijke sancties. Best dus zorgen dat je in orde bent.