Extern

Sociare

Sociare is de belangenbehartiger voor werkgevers in de socio-culturele sector. Wie lid is van Formaat, is automatisch aangeslo­ten bij Sociare en kan beroep doen op al hun diensten.

Bovendien kan je als jeugdhuis een login en paswoord opvragen. Dit account is de sleutel tot een massa aan modeldocumenten, informatie en antwoorden op frequent gestelde vragen.

Aarzel niet om de organisatie te contacteren met specifieke vra­gen of voor feedback op documenten (contracten, arbeidsregle­ment, etc).

www.sociare.be

Sociaal secretariaat

Een sociaal secretariaat levert alle mogelijke diensten rond de verplichte administratieve aspecten van tewerkstelling, zoals de Dimona-aangifte, RSZ, vakantiegeld berekenen, lonen storten, fiscale fiches opmaken … Aansluiten bij een sociaal secretariaat is niet verplicht aangezien je de administratieve verplichtingen ook zelf kan vervullen. We raden toch sterk aan om je aan te slui­ten: voor een relatief lage kost zit je jeugdhuis ‘safe’ wat betreft administratieve werkgeversverplichtingen voor, tijdens en na te­werkstelling. 

Lidmaatschapskosten worden doorgaans berekend op basis van het aantal personeelsleden. Daarnaast betaal je ook administra­tiekosten voor bijkomende vragen en diensten. 

Let op! Voor bijkomende vragen stap je best eerst naar Sociare, aangezien je jeugdhuis gratis beroep doet op deze dienst. Een lidmaatschap bij Formaat geeft je de optie om in stappen in de samenaankoop bij sociaal secretariaat Partena.

Formaat

Formaat is de federatie voor jeugdhuizen en ondersteunt de tewerkstelling in de jeugdhuizen. Gebruik ons als eerste aan­spreekpunt voor vragen over tewerkstelling of bij een aanwer­ving. We denken graag mee over strategische keuzes in het me­dewerkersbeleid en geven advies bij aanwervingsprocedures. We organiseren ook een vormingsaanbod op maat van de noden van beroepskrachten in jeugdhuizen.