Evaluatie-gesprek

Het evaluatiegesprek vertrekt vanuit de leidinggevende (PV) en is een eenzijdige evaluatie van het functioneren van een medewerker. Het gesprek is meer eenrichtingsverkeer en evalueert werkpunten en acties de besproken werden in eerdere functioneringsgesprekken. De leidinggevende plant het gesprek en bereidt het voor. Dit is doorgaans de personeelsverantwoordelijke of coördinator. Hij/zij verzamelt hiervoor op voorhand argumenten en feiten die de beoordeling ondersteunen. Ook van dit gesprek wordt een verslag bijgehouden. Wees constructief, maar ook eerlijk. Laat de werknemer reageren zodat het gesprek in goede verstandhouding. afgesloten wordt. Een bijkomend evaluatiegesprek kan plaatsvinden op vraag van de medewerker.

Tip: Besteed (net zoals bij het functioneringsgesprek) voldoende aandacht aan de setting waarin dit gesprek plaatsvindt: een rustige en neutrale plek waar je ongestoord kun praten.