EQUIPE

EQUIPE is een vormingstraject voor bestuurders die een specifieke rol opnemen in het jeugdhuisbestuur en hierin willen groeien. Door middel van vorming, netwerken en expertise-uitwisseling met andere collega-bestuurders die met hetzelfde bezig zijn in andere jeugdhuizen, versterk je je positie als bestuurder.

In 2022 zijn er drie thema’s gericht op drie verschillende profielen. Je kan deelnemen aan EQUIPE: Zakelijk Beheer, EQUIPE: Vrijwilligersbeleid en EQUIPE: Werkgeverschap.

Formaat is ervan overtuigd dat een sterk zakelijk beheer, een doordacht vrijwilligersbeleid en goed werkgeverschap een sterker jeugdhuis maken.

EQUIPE: ZAKELIJK BEHEER

De kans is groot dat jouw jeugdhuis een vzw is. Dat brengt heel wat verplichtingen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van publicaties in het staatsblad en het organiseren van een algemene vergadering. Voldoen aan alle verplichtingen van de vzw-wetgeving is niet altijd even makkelijk. Ook een correct financieel beleid voeren is niet vanzelfsprekend. De jaarrekening opmaken, rechtspersonenbelasting indienen, btw-regels doorgronden … Naast de vzw-wetgeving kom je als jeugdhuis in aanraking met een heleboel andere wetgeving. Denk maar aan geluidsnormen, verzekeringen en drankgebruik.

Tijdens EQUIPE: Zakelijk Beheer maak je op een duidelijke en begrijpbare manier kennis met de algemene en vzw-wetgeving en leer je hoe je een enkelvoudige (kas)boekhouding kan voeren met behulp van het boekhoudprogramma Assist.

Programma:

• Avond 1: Vzw-wetgeving

• Avond 2: Algemene (jeugdhuis-)wetgeving

• Avond 3: Enkelvoudig boekhouden & Assist

Volgende datums:

EQUIPE in Aalst op
Maandag 7/14 en 21 maart 2022 van 19u tot 22u

EQUIPE in Antwerpen op
Dinsdag 8/15 en 22 maart 2022 van 19u tot 22u 

EQUIPE in Kortrijk op
Woensdag 9/16 en 23 maart 2022 van 19u tot 22u

Schrijf je hier in


EQUIPE: Vrijwilligersbeleid

Meer info volgt!

Volgende datums:
EQUIPE in Aalst op
Maandag 7/14 en 21 maart 2022 van 19u tot 22u

EQUIPE in Antwerpen op
Dinsdag 8/15 en 22 maart 2022 van 19u tot 22u

EQUIPE in Kortrijk op
Woensdag 9/16 en 23 maart 2022 van 19u tot 22u


Inschrijven is nog niet mogelijk.


EQUIPE: WERKGEVERSCHAP

Als personeelsverantwoordelijke zorg jij er samen met het jeugdhuisbestuur voor dat de juiste mensen worden aangetrokken en aangeworven, het jeugdhuis de wettelijke verplichtingen kan navolgen en dat de beroepskrachten zo goed mogelijk hun job kunnen uitvoeren.

Na deze cursus vertrek je als betere werkgever naar het jeugdhuis, met een duidelijk overzicht van wat je in orde moet maken voor de tewerkstelling in je jeugdhuis. Je formuleert prioriteiten en krijgt interessante tools aangereikt die de samenwerking tussen bestuur en beroepskracht verbeteren.

Programma: 

• Avond 1: Wettelijke verplichtingen en tools

• Avond 2: Opstellen van het arbeidsreglement

• Avond 3: Werving, selectie en onthaal

• Avond 4: Functioneren en evalueren


Volgende datums:

EQUIPE in Antwerpen op
Dinsdag 1/8/15 en 22 maart 2022 van 19u tot 22u

Inschrijven is nog niet mogelijk.

Locaties:

EQUIPE in Aalst
JC Cinema
Hopmarkt 13
9300 Aalst

EQUIPE in Antwerpen
Het Scoutshuis - Hopper
Wilrijkstraat 45
2140 Antwerpen

EQUIPE in Kortrijk
't Werkpand
Leiestraat 22
8500 Kortrijk