EQUIPE

​EQUIPE. zijn vormingstrajecten voor bestuurders die een specifieke rol opnemen in een jeugdhuisbestuur en hierin willen groeien. Door middel van vorming, netwerken en expertise uitwisseling met andere collega-bestuurders die met hetzelfde bezig zijn in andere jeugdhuizen, versterk je je positie als bestuurder. We bouwen stap voor stap aan een aanbod voor maar liefst vier bestuurdersprofielen: bestuurders verantwoordelijk voor het zakelijk beheer, voorzitters, communicatieverantwoordelijken en programmatoren.

Er zullen 4 EQUIPE. edities ontwikkeld worden de komende jaren:

1. EQUIPE. Zakelijk beheer (2018)

2. EQUIPE. Voorzitters (vanaf 2019)

3. EQUIPE. Communicatie (vanaf 2019)

4. EQUIPE. Events (vanaf 2020)

EQUIPE. Zakelijk beheer

EQUIPE. zakelijk beheer is een nieuw aanbod dat zich specifiek richt op bestuurders die instaan voor het zakelijk beheer van de vzw en het jeugdhuis. Dit aanbod bieden we regionaal aan, zodat iedere jeugdhuisbestuurder dicht bij huis kan deelnemen.

Als Formaat geloven we dat een sterk zakelijk beheer ook een sterker jeugdhuis maakt. Als je het zakelijk beheer van je jeugdhuis op orde hebt kom je minder voor onaangename verrassingen te staan en kan je met het jeugdhuis echt aan de werking en de toekomst werken.

Een jeugdhuis komt met veel zakelijke aspecten in aanraking en het kan een hele opgave zijn om een overzicht te hebben en houden. Daarom organiseert Formaat een reeks van drie avonden in 7 verschillende regio’s om jou als bestuurder in staat te stellen om het overzicht in de soms complexe materie te krijgen en ermee aan de slag te gaan in het jeugdhuis.

PROGRAMMA

We raden aan om de reeks van drie avonden te volgen om er echt alles uit te kunnen halen. Maar je kan je indien gewenst ook nog voor een losse avond inschrijven in een regio. Aan jou de keuze!

Avond 1: vzw-wetgeving - van 19u tot 22u

 • In de tweede sessie spitsen we ons toe op de vzw-wetgeving. Je leert wat een vzw is, hoe een vzw opgebouwd is en wat haar rechten en verplichtingen zijn. Je ziet ook grondig hoe de aansprakelijkheid werkt in een vzw context. Daarnaast leer je ook hoe je publicaties opmaakt voor een statutenwijziging of een aanpassing van de bestuurders. Dit doen we aan de hand van de VZW-helper in Assist.

Avond 2: Algemene jeugdhuiswetgeving - van 19u tot 22u

 • In de eerste sessie scheppen we een overzicht van de algemene wetgeving die komt kijken bij het runnen van een jeugdhuis en hoe je dit logisch kan beheren: o.a. auteursrechten, contracten, verzekeringen, vrijwilligerswetgeving, vergoedingen, alcohol, geluidsnormen, legale muziek,..
 • De jeugdhuismap
  Formaat ontwikkelde op maat van jeugdhuizen een ‘jeugdhuismap’: een map waar je het zakelijk beheer van jouw jeugdhuis kan archiveren en controleren. Op deze manier kan je alles beheren in één map en zorg je er als jeugdhuis voor dat bij een bestuurderswisseling alles correct kan overgedragen en gecommuniceerd worden. Deze map krijg je gratis bij het volgen van de drie sessies.

Avond 3: boekhouden en financieel beheer - van 19u tot 22u

 • In de laatste en derde sessie leer je op een deskundige manier de enkelvoudige boekhouding van jouw jeugdhuis zelf te voeren in de boekhoudmodule van Assist. We vertrekken vanuit de boekhoudkundige verplichtingen van een kleine vzw. Daarnaast benadrukken we dat de boekhouding een werkinstrument is: we gaan dan ook dieper in op het financieel beheer en het begroten van inkomsten en uitgaven.

*voor niet btw-plichtige jeugdhuizen die enkelvoudig hun boekhouding voeren

REGIO'S

 • April/mei 2018: Antwerpen, Turnhout, Genk en Leuven
 • November/december 2018: Gent, Kortrijk en Brugge

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Doelgroep: bestuurders die instaan voor het zakelijk beheer van het jeugdhuis
 • Datum & locatie:

Gent

Kortrijk

Brugge

Avond 1: Vzw-wetgeving (van 19u tot 22u)

Dinsdag 6 november 2018

Woensdag 7 november 2018

Donderdag 8 november 2018

Avond 2: Algemene jeugdhuiswetgeving (van 19u tot 22u)

Dinsdag 13 november 2018

Woensdag 14 november 2018

Dondag 15 november 2018

Avond 3: Boekhouden en financieel beheer (van 19u tot 22u)

Dinsdag 20 november 2018

Woensdag 21 november 2018

Donderdag 22 november 2018

 • Prijs: 20€ per avond, 50€ voor het volledige traject (leden) / 30€ per avond voor niet-leden (syllabi in prijs inbegrepen)
 • Vormingsuren: 3 vormingsuren per vormingsmoment. Volg je het hele traject (= 3 avonden), dan zijn dat 9 vormingsuren
 • Wat mee te nemen? Laptop + logingegevens Assist-account

INSCHRIJVEN