EQUIPE

EQUIPE is een vormingstraject voor bestuurders die een specifieke rol opnemen in een jeugdhuisbestuur en hierin willen groeien. Door middel van vorming, netwerken en expertise uitwisseling met andere collega-bestuurders die met hetzelfde bezig zijn in andere jeugdhuizen, versterk je je positie als bestuurder.

In 2019 zijn er drie thema’s gericht op drie verschillende profielen. Je kan deelnemen aan EQUIPE Zakelijk Beheer, EQUIPE Voorzitters, of EQUIPE Communicatie.

Elk thema bestaat uit drie delen, verspreid over drie avonden. De verschillende thema’s vinden op dezelfde avonden en locaties plaats. Je kan dus samen met de verschillende bestuurders uit het jeugdhuis naar de vormingsavond komen.

EQUIPE Zakelijk beheer

De kans is groot dat je jeugdhuis een vzw is. Dat brengt heel wat verplichtingen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van publicaties in het staatsblad en het organiseren van een algemene vergadering. Voldoen aan alle verplichtingen van de vzw-wetgeving is niet altijd even makkelijk. Ook een correct financieel beleid voeren is niet vanzelfsprekend. De jaarrekening opmaken, rechtspersonenbelasting indienen, nieuwe btw-regels doorgronden, enzovoort.

Tijdens EQUIPE Zakelijk Beheer maak je op een duidelijke en begrijpelijke manier kennis met de basis van de jeugdhuis- en vzw-wetgeving en leer je hoe boekhoudprogramma Assist je kan helpen je boekhouding tot in de puntjes op orde te houden.

PROGRAMMA

 • avond 1: Vzw-wetgeving
 • avond 2: Algemene jeugdhuiswetgeving
 • avond 3: Boekhouden en financieel beheer

telkens van 19 tot 22 uur

EQUIPE Communicatie

Een communicatieverantwoordelijke is een echte dirigent. Hij of zij zoekt telkens naar de juiste aanpak en ontwerpt en implementeert acties met de verschillende doelgroepen van het jeugdhuis. Zijn/haar troeven: innovatieve strategieën en onuitputtelijke creativiteit. Tijdens EQUIPE Communicatie leer je over de uitdagingen rond de communicatie van jouw jeugdhuis.

Je zult het belang van een goede strategie ontdekken, maakt kennis met verschillende soorten communicatie (interne en externe communicatie, imago …) en leert gebruik maken van handige tools.

Aan het eind van deze vorming krijg je een praktische toolbox mee naar huis waar je als communicatieverantwoordelijke meteen mee aan de slag kan in het jeugdhuis.

PROGRAMMA

 • avond 1: Imago en zichtbaarheid
 • avond 2: Externe communicatie
 • avond 3: Interne communicatie

telkens van 19 tot 22 uur

EQUIPE Voorzitters

De voorzitter van het jeugdhuis draagt heel wat verantwoordelijkheid en houdt zich bezig met een brede waaier aan taken. Zo is de voorzitter in jouw jeugdhuis misschien de trekker van activiteiten, of eerder coördinator, of een soort coach voor andere vrijwilligers. Of misschien denkt hij of zij vooral na over de waarden en ideeën van het jeugdhuis en waarschijnlijk nog zo veel meer.

EQUIPE Voorzitters is een traject voor (onder-)voorzitters uit jeugdhuizen, opgebouwd uit drie sessies. In deze EQUIPE vertrekken we vanuit wat de jeugdhuizen al weten en doen. We gebruiken de kennis en ervaring van de voorzitters om elkaar vooruit te helpen. We gaan tijdens de eerste sessie in op de rollen en taken van een jeugdhuisbestuur. Daarop volgt de rol en stijl van de voorzitters. Ten slotte bekijken we hoe groepen zich vormen en hoe de interactie tussen groepsleden kan verlopen.

PROGRAMMA

 • avond 1: Rollen en taken in het jeugdhuisbestuur
 • avond 2: Rol en stijl van de voorzitter
 • avond 3: Groepsvorming en conflict

telkens van 19 tot 22 uur

DATA

 • EQUIPE in Oostende (locatie: Hendrik Serruyslaan 18a )
  • Maandag 7 oktober 2019
  • Maandag 4 november 2019
  • Maandag 25 november 2019
 • EQUIPE in Kortrijk (locatie: Track)
   • Dinsdag 8 oktober 2019
   • Dinsdag 5 november 2019
   • Dinsdag 26 november 2019
 • EQUIPE in Gent (locatie: jeugddienst Gent)
  • Woensdag 9 oktober 2019
  • Woensdag 6 november 2019
  • Woensdag 27 november 2019